Čo sa učiť najskôr

Začínate s novým jazykom? Skvelé rozhodnutie! Ponoríte sa do novej kultúry, spoznáte nových ľudí, rozšírite si pracovné možnosti. Pravdepodobne už máte pripravené aj rôzne materiály, s ktorými sa môžete začať učiť, pretože na internete je toho k dispozícii naozaj veľa.

Možno si však uvedomíte, že existuje ešte jedna vec, ktorá vám chýba. Hodil by sa ucelený návod zameraný na to, akým spôsobom sa vlastne učiť, aby ste napredovali čo najefektívnejšie. Uvedomíte si, že sa chcete do cudzieho jazyka ponoriť čo najrýchlejšie, aby vás to motivovalo pokračovať.

Ako teda s novým jazykom začať? Na čo sa zamerať v začiatkoch? Čo si zopakovať ako prvé? Existuje vôbec spôsob, ktorým sa dajú základy jazyka zvládnuť čo najrýchlejšie?

Určite áno! V tomto článku si ukážeme najlepšiu postupnosť pri učení, aby ste dosiahli maximálnu efektívnosť.

Začnite s abecedou

Zložitosť štúdia abecedy závisí na rozdieloch medzi jazykom, ktorý sa učíte, a materským jazykom. Pokiaľ sa jedná o rovnakú rodinu jazykov, je pravdepodobné, že medzi abecedou zaznamenáte iba malé (ak nejaké) rozdiely. Na druhú stranu sa môžete ocitnúť aj v situácii, keď nová abeceda je niečo úplne iné, než na čo ste zvyknutí.

Uistite sa, že venujete dostatok času správnej výslovnosti abecedy. Je to totiž základný stavebný prvok jazyka. Pokiaľ ho bezchybne zvládnete, v budúcnosti sa vám to vráti.

Naučte sa základnú slovnú zásobu

Prvá lekcia každej metódy učenia cudzieho jazyka je vždy venovaná základnej slovnej zásobe. Učenie výslovnosti základných slovíčok vám pomôže využiť to, čo ste sa naučili o abecede.

Skôr než len prekladať slová z cudzieho jazyka, ich skúste okamžite od začiatku cvičiť pomocou obrázkov, dopĺňať chýbajúce písmená alebo vkladať ich do viet. Základná slovná zásoba obsahuje slová, ktoré sme sa intuitívne naučili už ako deti, napríklad mama, otec, brat, sestra, apod. Popri členoch rodiny obsahuje základná slovná zásoba aj nasledujúce skupiny slov:

 • čísla
 • farby
 • jedlo a nápoje
 • preprava
 • dni v týždni
 • mesiace
 • vyjadrenie času

Upozorňujeme, že nie je potrebné študovať tieto základné slovné zoznamy naspamäť. Namiesto toho ich spoznávajte v kontexte, najlepšie vo vetách alebo ešte lepšie čítaním jednoduchých príbehov. Tým sa naučíte okamžite vytvárať jednoduché frázy a dosiahnete oveľa lepšie výsledky, pokiaľ ide o zapamätanie a skutočné používanie novej slovnej zásoby.

Základné frázy

Rovnako ako základná slovná zásoba, cieľom jednoduchých slovných spojení je ponoriť sa do nového jazyka a okamžite začať vyjadrovať svoje myšlienky. To zahŕňa niektoré z nasledujúcich fráz a jednoduchých viet:

 • privítanie,
 • predstavenie sa,
 • otázky, čo sa ako povie,
 • vyjadrenie, čo sa vám páči a čo nie,
 • opýtania sa na smer cesty,
 • jednoduché popisy vecí a ľudí.

Základné frázy, ktoré sú zahrnuté v týchto témach, vám pomôžu komunikovať o bežných veciach, nemať problém porozumieť odpovediam a klásť doplňujúce otázky. Toto je váš východiskový bod na ceste, ktorá vás dovedie až k dosiahnutiu plynulosti v cudzom jazyku.

Zámená

Zámená sú jednou z najpoužívanejších súčasťou každého jazyka. Sú nevyhnutné pre vytváranie viet, zvlášť tých, ktoré budete robiť ako začiatočníci.

Majte na pamäti, že každý jazyk má viac typov zámen. Práve preto je dôležité si v nich urobiť hneď na začiatku jasno. Ak jazyk, ktorý študuje, využíva pády, začnite zámenami v nominatíve a ostatné pády sa učte vo vetách. Vďaka tomu sa nenaučíte obyčajné slabiky vytrhnuté z kontextu, ale skutočne použiteľné výrazové prostriedky.

Sloveso byť

Ďalší segment gramatiky, ktorý je dôležitý hneď zo začiatku, je sloveso byť. Toto sloveso je hlavným stavebným prvkom jazyka. Pomôže vám vytvoriť väčšinu dôležitých viet v kombinácii so základnou slovnou zásobou.

V niektorých jazykoch sú formy tohto slovesa rovnaké alebo podobné pre každú osobu. Iné jazyky však majú pre každú osobu rozličnú formu. Veľmi užitočné je preto hneď od začiatku využívať tieto formy v praktických príkladoch. Popisovaním obrázkov, vyplňovaním viet a odpovedaním na otázky to zvládnete rýchlejšie.

Nezabudnite tiež na zvládnutie tvorby záporov a vytváranie otázok. Nielenže vám to pomôže rozšíriť rozsah komunikácie, ktorú môžete dosiahnuť v cudzom jazyku, ale bude to tiež úvodom k vytváraniu rôznych foriem pre iné časy.

Prítomný čas

Možno si to dokonca neuvedomujete, ale ak ste sa dostali až sem, už ste prítomný čas mnohokrát úspešne použili. Zoznamovanie, rozhovory o záľubách, pýtanie sa na cestu a podobné situácie zvyčajne vyžadujú použitie prítomného času.

Aj keď ste tieto výrazy už intuitívne využívali, práve teraz prichádza správny okamih, aby ste sa skutenčně naučili pravidlá vytvárania prítomného času. Ako sa budete prítomný čas učiť, automaticky si taky rozšírite svoju slovnú zásobu o nové slovesá, ktoré sú veľmi dôležité pre zlepšenie vašej komunikačné úrovne.

Vzhľadom k tomu, že s novým jazykom len začínate, sústreďte sa na bežne používané slovesá a pravidlá, ktoré sa na väčšinu z nich vzťahujú. Naučte sa časovanie slovies, ale v začiatkoch sa kľudne vyhnite nepravidelným slovesám. Skôr sa zamerajte na zvládnutie záporu a tvorbu otázok.

Pokiaľ má jazyk, ktorý sa učíte, viac typov prítomného času, začnite tým, ktorý je označený ako "jednoduchý". Táto klasifikácia neodkazuje na úroveň obtiažnosti. V skutočnosti to znamená, či tento typ vyjadrenia času potrebuje pomocné slovesá. Nenechajte sa tým teda zaskočiť a začnite pekne pomaly. Až keď máte plne zvládnuté základy, vykročte ďalej.

Záver

Kategórie, na ktoré sme v tomto článku poukázali, sú pre zvládnutie základov cudzieho jazyka nesmierne dôležité. Možno máte pocit, že to znie až príliš jednoducho - a v skutočnosti máte pravdu. Nie je to nič zložité, ale nesmie sa to podceniť. Ak si vybudujete pevné základy, zvyšok jazyka sa naučíte oveľa rýchlejšie.

Vaším cieľom je schopnosť komunikovať v cudzom jazyku. Zvládnutím týchto základných kategórií jazyka budete schopní jednoduchej komunikácie už od začiatku. Dodá vám to potrebnú motiváciu pre pokračovanie v učení. A dosahovanie priebežných výsledkov je dokonalý spôsob úspešného rozvoja jazykových zručností.

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!