Časovanie slovies

Na tejto stránke si môžete precvičovať časovanie slovies v rôznych jazykoch. Pre začatie si vyberte jazyk.

Návod pre časovanie slovies

Naučiť sa plynulé časovanie slovies a najmä nepravideľné slovesá je jedným z najtvrdších orieškov akéhokoľvek jazyka. Slovesá sú veľmi zložitým prvkom jazyka, pretože sú nositeľom deja. Vyjadrujú nielen akciu, ale aj osobu, ktorá akciu vykonáva a taktiež čas, v ktorom je akcia vykonávaná.

Preto je dobré mať efektívny nástroj, ktorý umožňuje cvičiť časovanie slovies rýchlo a jednoducho. Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť túto stránku, na ktorej si môžete precvičovať zdarma časovanie slovies a nepravideľné slovesá v rôznych jazykoch.

Funguje to jednoducho. Najprv si zvolíte jeden z cudzích jazykov, v ktorých si chcete časovanie slovies precvičovať. Potom si zvolíte typ času, ktorý si chcete precvičovať. V angličtine je k dispozícii iba jeden typ, a to nepravideľné slovesá v angličtine. V ostatných jazykoch je možné vybrať si jeden alebo viacero typov časovania slovies kliknutím na jednotlivé kategórie.

Následne si zvolíte slovesá, ktoré si chcete časovať a systém vám pripraví sériu cvičení, v ktorých si prejdete všetky formy vybratých slovies pre všetky osoby vo zvolených časoch. Cvičenia, ktoré vyplníte zle, si systém zapamätá a na konci vám ich dá vyplniť ešte raz.

Ak vyplňujete slovesá na klávesnici, stlačením tlačidla Enter sa presuniete na ďalšie cvičenie. Ak stlačíte Enter dvakrát za sebou, systém preskočí na ďalšie cvičenie bez ohľadu na to, či ste sloveso vyplnili alebo nie.


Veríme, že vám tento nástroj pomôže zlepšiť časovanie slovies. Ak je pre vás tento nástroj užitočný, zdieľajte ho prosím na Facebooku, aby sa k nemu dostalo čo najviac ľudí.