Španielčina online

Potrebujete sa čo najrýchlejšie naučiť základy španielčiny alebo si zopakovať svoje znalosti z minulosti? V tom prípade je pre vás online španielčina tou najlepšou voľbou.

Ako si vybrať dobrý kurz španielčiny online

Keď sa chcete naučiť španielčinu na internete, potrebujete si nájsť taký kurz, ktorý má jasnú štruktúru, kladie dôraz na slovnú zásobu a rýchlo vás naučí bežné frázy. Vďaka tomu budete mať šancu porozumieť tomuto jazyku ešte predtým, než sa začnete učiť málinko ťažšiu gramatiku. Úmyselne netvrdím, že sa dohovoríte, to príde o trochu neskôr. Základom všetkého je však porozumenie, pretože to naštartuje vaše pasívne možnosti učenia a vďaka tomu budete so španielčinou postupovať rýchlejšie.

Slovná zásoba

Slovná zásoba sa najefektívnejšie učí metódou postupného opakovania. Aby ste boli schopní dlhodobo si niečo zapamätať, musíme to pravidelne opakovať vo zvyšujúcich sa intervaloch. Práve metódou postupného opakovania, na ktorej sme vybudovali aj Speaking Friends, dosiahne vaše učenie žiadaný efekt.

Španielske frázy

Pre zvládnutie bežnej konverzácie je potrebné ovládať základné výrazové prostriedky. V tomto ohľade vám najviac pomôžu španielske frázy z praktických situácií ako pýtanie sa na cestu, objednanie si jedla, apod.

Zatiaľ čo bežné jazykové školy sú často postavené na myšlienke "od všetkého niečo", teda trochu slovíčok, trocha fráz a väčšinou príliš gramatiky, španielčina online má logickejšie osnovu, ktorá sa sústredí na prirodzenú potrebu človeka, čo chce efektívne zvládnuť reč.

V online kurze španielčiny pre samoukov od Speaking Friends sa až po zvládnutí dôležitých španielskych fráz púšťate na gramatiku a časovanie slovies. Už od počiatku teda budete mať pohotovo k dispozícii všetky potrebné výrazové prostriedky, s ktorými si vystačíte pri bežnej konverzácii.

Počúvajte španielčinu online

Keď už ste zvládli základnú sadu slov a vytvorili prvé vety, je najvyšší čas začať španielčinu počúvať od rodených hovorcov. Musíte sa naučiť porozumieť reči v prirodzenom tempe, pochytiť jej intonáciu, prízvuk a štruktúru. V neposlednom rade si tiež budujete pasívnu slovnú zásobu, ktorá exponenciálne posunie vašu výučbu dopredu.

Pre počúvanie sú dobré nielen výukové nahrávky či videá, no ak sa chcete naučiť jazyk ešte rýchlejšie, obklopte sa ním zo všetkých strán. Nechajte ho zaznievať z filmov s titulkami, počúvajte latinskoamerickú pop music, inými slovami využite každej príležitosti, kedy by mohla španielčina zaznieť.

Čím viac pustíte španielčinu do svojho života, tým rýchlejší bude váš posun vo výučbe. A ešte lepšou správou je, že španielsky jazyk je plný slniečka, evokuje tie krásne letné dni, karneval a fiestu, takže s ňou budú aj zimné dni oveľa teplejšie.

Pre príjemné počúvanie španielčiny máte taky možnosť využiť našu unikátnu audio knihu v kurze Speaking Friends, ktorá bola pripravená na mieru pre vás a opakujú sa v nej slovíčka v narastajúcich intervaloch tak, aby ste sa stretli so všetkými variantmi výslovnosti a použitia.

Čítajte španielčinu online

A ešte jedna aktivita má zásadnú úlohu pre zrýchlenie procesu učenia. Čítajte, čítajte, čítajte. Môžete sa pustiť do čítania kníh alebo časopisov, ale snáď najlepšou voľbou sú jednoduché články na internete, pretože obsahujú hovorovú reč, ktorá sa vám zíde viac ako reč literárnych klasikov.

Čítanie ohromne rozvíja slovnú zásobu, odhalí vám štruktúru textu a stavbu jednotlivých viet a navyše stimuluje vizuálnu pamäť, vďaka ktorej sa vám španielčina ľahšie ukladá do podvedomia.

Učenie vás musí baviť

Veľa ľudí skončí kurz cudzieho jazyka, pretože im výučba pripadá nezáživná, fádna a obtiažna. Preto sme urobili Speaking Friends tak, aby bola pri učení zábava. Všetko sa vám uloží do pamäte prirodzene, bez bifľovania. Interaktívne metódy kurzu španielčina online zaručia, že tentoraz to vydržíte až dokonca.

Vo chvíli, keď si uvedomíte, že ste v duchu odbúrali proces prekladania z jedného jazyka do druhého, teda že španielsky už aj premýšľate, potom budete môcť hrdo povedať, že španielčinu ovládate. A to príde s pomocou Speaking Friends oveľa skôr.

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!