Nemčina online:

1. Nemecké frázy

Nemčina online

Prečo je dôležité vedieť hovoriť nemecky? Nemčina je po angličtine druhý najrozšírenejší jazyk v Európe. V počte rodených hovorcov je dokonca na prvom mieste. So znalosťou nemčiny teda nebudete mať nikde v Európe problém sa dorozumieť. Naučiť sa dobre nemecky má pre obyvateľov Slovenska ale ešte jeden, oveľa dôležitejšie význam. Keďže má mnoho firiem v SR nemeckých vlastníkov, schopnosť plynule hovoriť nemecky je dôležitou výhodou, ktorá dramaticky zvýši vašu cenu na trhu práce a dá vám výhodu pred ostatnými.

Rád by som sa naučil nemecky online, ale ...

Učenie cudzieho jazyku vyžaduje mnoho času, preto sa mnoho ľudí bojí s učením začať. Tento problém ale v súčasnosti odpadá, pretože je k dispozícii mnoho online kurzov zameraných na nemčinu pre samoukov, ktoré umožnia aj pracovne vyťaženým ľuďom naučiť sa nemecky rýchlo a efektívne.

Jednou z najdôležitejších úloh pri učení nemeckého jazyka je zvládnutie slovnej zásoby. Preto sme tiež na nemecké slovíčka kládli taký dôraz pri tvorbe kurzu Speaking Friends. Ak si predstavíte znalosť nemčiny ako dom, slovná zásoba je ako tehly, ktoré ho tvoria. Aby ste sa boli schopní efektívne dorozumieť, bez nemeckej slovnej zásoby sa jednoducho nezaobídete. Ak sa chcete rýchlo naučiť čo najviac nemeckých slovíčok, najúčinnejšia metóda je postupné a pravidelné opakovanie.

Online kurz nemčiny

Výhodou nášho kurzu nemčiny online je, že sa slovíčka automaticky opakujú v narastajúcich intervaloch tak, aby sa vám postupne aktivovala dlhodobá pamäť. Vďaka tomu ich už nikdy nezabudnete.

Ďalšou výhodou je, že všetky slovíčka sú ručne vybrané, aby sme docielili čo najväčšej efektivity pri učení. Tie najdôležitejšie nemecká slovíčka si budete pravidelne opakovať aj s ich prekladmi, kým si ich navždy nezapamätáte - a ide to úplne automaticky a bez námahy. Online kurz nemčiny umožňuje tiež interaktívne označovať, ktoré slovíčka už poznáte a sústrediť sa tak len na tie, ktorých zapamätanie vám robí problémy.

Aké zložité je naučiť sa po nemecky?

Naučiť sa nemecky môže byť pre niekoho zložitejšie, pretože sa jedná o reč z odlišnej jazykovej skupiny. S týmito prekážkami sa však v dobrých online kurzoch nemeckého jazyka pre samoukov počíta. Jednotlivé lekcie sú rozdelené do logických, po sebe nasledujúcich krokov, pri ktorých budete postupovať od jednoduchých vecí k zložitejším, a vaše schopnosti sa budú postupne zlepšovať. Dôležitá je usilovnosť a vytrvalosť, pomocou ktorej sa v internetových kurzoch naučíte slovnú zásobu, frázy a gramatiku, porozumenie hovorovej nemčine, až nakoniec zvládnete efektívne komunikovať.

Akonáhle zvládnete základné slovíčka, musíte sa ich naučiť spájať do viet a užitočných fráz, ktoré môžete použiť v bežnom rozhovore. Nemčina rovnako ako iné jazyky, používa v bežnej komunikácii ustálené obraty, ktorých zvládnutie vám dá schopnosť efektívne komunikovať a pohotovo reagovať počas konverzácie.

Čo sú to idiómy a prečo je dôležité ich poznať

Idiómy sú ustálené slovné spojenia, obraty a frázy, ktorých význam sa nedá vopred odhadnúť iba podľa prekladu jednotlivých slov. Keby ste sa napríklad pokúsili preložiť do nemčiny známe súslovie byť "pečený varený" ako "gebacken, gekocht" asi by vám v Nemecku nikto nerozumel.

V nemčine je pochopiteľne tiež veľa idiómov, ktoré pri bežnom preklade nedávajú cudzincom zmysel. Niektoré nemecké idiómy a frázy majú podobný význam ako v slovenčine, napríklad "Da kannst du Gift drauf nehmen", slovensky "na to môžete vziať jed" má rovnaký význam aj s doslovným prekladom.

Význam iných nemeckých idiómov je ale pre našinca úplne nezrozumiteľný. Napríklad nemecká fráza "Da steppt der Bär" neznamená "tancuje tu medveď", ale "je to skvelá party". Rovnako tak, ak vám Nemec povie "Ich habe Schwein gehabt", neznamená to, že mal prasa, ale že mal v niečom šťastie. Tieto a podobné frázy sú síce niekedy nespisovné, sú ale bežne používané v nemeckej konverzácii a ich zvládnutie vám pomôže oveľa lepšie sa dorozumieť.

Dostaňte nemčinu "do ucha"

Naučiť sa slovíčka a písanú formu nemčiny je dôležité, ale pre porozumenie hovorenej nemčine a pre rozhovory s bežnými ľuďmi je nevyhnutné si nemecký jazyk takzvane napočúvať. Reálni ľudia totiž hovoria trochu inak ako hlásatelia z Deutsche Welle. Každý človek má trochu odlišný prízvuk a nemčina tiež obsahuje veľa dialektov, ktoré ovplyvňujú reč obyčajných ľudí. Na osvojenie hovorenej nemčiny je tak najefektívnejšou cestou počúvanie rodených hovorcov.

Je samozrejme možné počúvať nemeckej rádiostanice alebo sledovať nemecky hovorené filmy. Obzvlášť tie, u ktorých poznáte možnosť zapnúť si titulky, pomáhajú účinne vybudovať pasívnu slovnú zásobu a porozumenie hovorenému slovu. Najúčinnejšie je však počúvanie audioknihy dostupnej v online kurze nemčiny od Speaking Friends. Táto audio kniha bola pripravená na mieru pre vás a opakujú sa v nej slovíčka v narastajúcich intervaloch tak, aby ste sa stretli so všetkými variantmi výslovnosti a použitia.

Nemecká gramatika pre samoukov

Pokiaľ si nemecké slovíčka predstavíme ako tehly, ktoré tvoria dom, tak gramatika je malta, ktorá ich drží pohromade a dáva im tvar. Dom bez malty je iba beztvará hromada tehál a jazyk bez gramatiky je len nesúvisiacou znáškou slov. V nemčine je správne zvládnutie gramatiky ešte dôležitejšie ako v iných jazykoch, keďže nemecký jazyk má takzvaný "pevný slovosled". Znamená to, že každé slovo vo vete má presne určené miesto a toto umiestnenie a poradie slov často rozhoduje o význame celej vety.

Na jednej strane to umožňuje oveľa lepšie porozumenie hovorovej nemčine, napríklad keď viete, že sloveso býva vo vete na konci, lepšie pochopíte zmysel vety aj v prípade, že nepochytíte niektoré z ostatných slov. Na stranu druhú to vyžaduje, aby ste sa gramatické pravidlá naozaj naučili a správne ich používali. Každopádne gramatika prichádza na rad až neskôr, keď máte zvládnutú kvalitnú slovnú zásobu, takže sa dopredu ničoho neobávajte.

Prečo sa učiť nemčinu online

Zvládnutie nemeckého jazyka je pre obyvateľov stredoeurópskeho regiónu veľmi dôležité. Obyvateľov Európskej únie, pre ktorých je nemčina rodným jazykom, je oveľa viac než Francúzov, Španielov či Britov. Po odchode Veľkej Británie z EÚ bude navyše nemčina ďalej nadobúdať na význame, rovnako tak ako vplyv Nemecka na naše hospodárstvo a celý chod Európskej únie.

Schopnosť dohovoriť sa nemecky vám umožní nielen získať lepšie platené zamestnanie v zahraničných firmách, ale tiež možnosť sa dohovoriť takmer po celej Európe. V Nemecku i Rakúsku totiž síce žijú ľudia, ktorí ovládajú angličtinu, ale zďaleka nie všetci a na potrebnej úrovni. Pre efektívnu komunikáciu si tak bez nemčiny často nevystačíte. Nezostávajte teda stranou a využite možnosť naučiť sa nemecky online pomocou Speaking Friends. Znalosť nemeckého jazyka sa vám v budúcnosti určite bude hodiť.


 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!