Anglické frázy

Hľadáte rýchly spôsob, ako sa naučiť angličtinu? Už určite viete, že žiadne magické mávnutie čarovným prútikom nás cudzí jazyk nenaučí. Preto to ani nesľubujem. Existuje však spôsob, ako svoje znalosti naštartovať a dosiahnuť konverzačnej úrovne za zlomok času.

V tomto článku je vysvetlené, ako sa pomocou anglických fráz dá zvládnuť jazyk skutočne rýchlo. Nájdete tu tiež mnoho užitočných materiálov na stiahnutie, ktoré vám pri učení môžu výrazne pomôcť.

Najdôležitejšie anglické frázy

V tejto tabuľke nájdete 20 užitočných anglických fráz. Tip: keď si stránku obnovíte, zobrazí sa iných 20 fráz.


It's a secretTo je tajomstvo
Let me introduce my friendDovoľte mi predstaviť môjho kamaráta
I will take care of itJa sa o to postarám
Where would you like to go?Kam by si chcela ísť?
Be carefulBuď opatrný
Thanks for inviting meVďaka za pozvanie
How many times a week?Koľkokrát týždenne?
When do you have holidays?Kedy máš prázdniny?
It was a jokeTo bol vtip
Let's go for a vacationPoďme na dovolenku
Do you have a car?Máš auto?
Can you pass me the salt, please?Môžeš mi podať soľ, prosím?
I will pick you upVyzdvihnem ťa
I hope they will winDúfam, že vyhrajú
Wake upZobuď sa
Do you want to go with us?Chcete ísť s nami?
Are you asleep?Už spíš?
That's a good ideaTo je dobrý nápad
Thanks for askingVďaka za opýtanie
How was the movie?Aký bol film?

Prečo sú anglické frázy dôležité

Pri učení fráz sa nám v pamäti automaticky prepojujú slovíčka a ich významy. Zoberme si napríklad slovíčko "accommodation" (ubytovanie). Je pomerne dlhé. Keď sa ho naučíme osamote, nie je jednoduché si naň spomenúť v náhodnej konverzácií, keď sa nám zrovna hodí. Ak sa však popri ňom naučíme rovno celú anglickú frázu "What types of accommodation do you offer?" (Aké typy ubytovania ponúkate?) - hneď máme slovíčko prepojené zmyslovo s ďalšími a v mysli sa nám uloží jeho význam aj použitie.

Zároveň sú anglické frázy neoceniteľným pomocníkom pri reálnych konverzáciách. Ak sa naučíme jednotlivé slovíčka, musíme v konverzácií prejsť dvoma obtiažnymi úlohami. Za prvé, spomenúť si na všetky slovíčka potrebné k opísaniu toho, čo chceme. Za druhé, poskladanie týchto slovíčok do zmysluplnej vety. Ak sa však naviac naučíme vhodnú anglickú frázu ako celok, miesto tých dvoch náročných úloh nám už zrazu stačí iba vybaviť si potrebnú frázu.


Tu si môžete stiahnuť zadarmo audio nahrávku najdôležitejších anglických fráz: Anglické frázy

Nehovoriac o tom, že anglické frázy nám pomáhajú nakopnúť naše jazykové znalosti za minimum námahy. Tým dostávame odmenu v podobe pocitu zadosťučinenia, ktorý nás motivuje k ďalšiemu učeniu. Zoberme si ako príklad dvoch študentov, ktorí sa mesiac učia cudzí jazyk. Prvý študent začína klasicky. Otvorí si učebnicu gramatiky, kde má vysvetlený prítomný čas slovies, naučí sa niekoľko základných slovíčok a snaží sa pochopiť skladbu viet.

Druhý študent miesto toho siahne po najdôležitejších anglických frázach a v priebehu mesiaca sa denne naučí 10 fráz, takže na konci ich vie 300. Vie sa vyjadriť v rôznych oblastiach ako zoznamovanie, nakupovanie, kultúra, zábava, párty, rodina, apod.

Teraz týchto dvoch študentov postavme pred cudzinca a porovnajme ich konverzačné schopnosti. Netreba zdôrazňovať, aký veľký rozdiel medzi nimi bude a ktorí z nich bude cítiť viac zadosťučinenia a motivácie k ďalšiemu štúdiu.

Zaujímavé je, že študent angličtiny pre samoukov učiaci sa frázy čoskoro predstihne klasického študenta aj v gramatike. Ako je to možné? Pomocou anglických fráz je študent vystavovaný všetkým základným formám gramatických konštrukcií, ktoré sa neustále opakujú a ich lexikolólgia sa mu vrýva do pamäte. Úplne bez námahy. Je to podobné, ako keď sa dieťa naučí ohýbať slová a časovať slovesá bez toho, že by kedy chytilo učebnicu gramatiky. Je to ten najprirodzenejší a najjednoduchší spôsob.


Znamená to, že anglickú gramatiku by sme sa nemali učiť? Rozhodne nie. Len si treba uvedomiť, že na všetko je správny čas. Ak ste pripravený, využite náš nástroj na trénovanie nepravideľných anglických slovies: Anglické nepravideľné slovesá

Aj v našom kurze máme sekciu gramatiky s prehľadným zhrnutím tých najdôležitejších oblastí a rôznymi cvičeniami. Aj keď je teda gramatika stále dôležitá, je lepšie ju nechať až na oveľa neskôr, keď už človek pozná základné anglické frázy a slovná zásoba mu nerobí problém. Jedná sa o renesanciu myšlienok veľkých osvieteneckých mysliteľov, ktorí dokázali naučiť tisíce študentov cudzí jazyk bez pomoci počítačov a internetu. Práca Jamesa Hamiltona hovorí: ”Teória gramatiky by sa mala vyučovať, až keď žiak vie prečítať a pochopiť aspoň jednoduchú knihu v cudzom jazyku.”

Na slovách Hamiltona je veľa pravdy. Bežne používané učebné metódy, či už ako angličtina pre samoukov alebo v kurzoch, majú dva hlavné nedostatky. Jedným z nich je ubíjajúce precvičovanie gramatiky, ktoré odrádza mnoho potenciálnych študentov. Druhým je dôraz na množstvo zbytočných detailov, ktoré spomaľujú proces učenia a prepchávajú pamäť študenta zbytočnými informáciami, čím sa slovná zásoba stáva nepoužiteľná.

Zoberme si napríklad jazykový kurz, kde sa študenti učia, ako sa povie “Ja som”. Hneď na to je celkom zbytočné sa učiť, ako sa povie “Volám sa”, pretože sa už vieme predstaviť inými slovami. To isté platí pre kombinácie ako napríklad “Odkiaľ si?” a “Odkiaľ pochádzaš?”. Ak učitelia zaneprázdňujú študentov takýmito duplicitnými anglickými frázami a pridajú do toho množstvo nevhodnej gramatiky, odradilo by to každého.

Angličtina pre samoukov môže ísť oveľa rýchlejšie. Nedávne štúdie ukazujú obrovský význam čítania. Potvrdilo sa, že čítanie a sledovanie filmov v cudzích jazykoch značne pomáha urýchliť proces učenia a je stále obľúbenejším spôsobom, ako dosiahnuť plynulosti v rozprávaní.

Avšak aby čítanie kníh a sledovanie filmov bolo zábavné, je potrebné rozumieť obsahu. A jedinou nutnosťou pre porozumenie sú zvládnuté anglické frázy a dostatočná slovná zásoba. To predstavuje problém pre staré učebné metódy. Klasická esej Ernesta Bluma hovorí: „Počet slov, ktoré sa študenti naučia vo väčšine kurzov je menej, ako polovica potrebnej slovnej zásoby pre pochopenie cudzojazyčných kníh.”
My sme tu preto, aby sme to zmenili.

Pre dosiahnutie vysokej efektivity výučby používame dva princípy, na ktorých stojí náš online kurz angličtiny pre samoukov. Prvým princípom je pamäťová technika zvaná Spaced Repetition, ktorú Paul Pimsleur popisuje ako „postupné opakovanie vo zvyšujúcich sa intervaloch s výrazným efektom na úroveň pamätania si učebného materiálu“. Sami sme si vytvorili a poctivo otestovali systém, ktorý zoraďuje anglické frázy a slovíčka do špeciálnej postupnosti. Vďaka dôslednému opakovaniu sa naším študentom ukladá angličtina do dlhodobej pamäte, takže už nikdy nezabudnú, čo sa raz naučia.

Druhým princípom je ručné triedenie slovíčok a fráz, ktoré sme pre vás pripravili. Prešli sme si jedno po druhom a vybrali iba tie najdôležitejšie, aby sme nestrácali váš čas. Zameriavali sme sa na mieru praktického použitia v každodennej konverzácií. K výberu sme zohľadnili desiatku významných zahraničných vedeckých publikácií o frekvencii slov a spojili sme ich s našimi vlastnými empirickými skúsenosťami.

Vedeli ste, že pri naučení 150 najpoužívanejších slovíčok pokryjete až polovicu akéhokoľvek textu alebo konverzácie. A teraz si predstavte, čo dokážete s tisíckami ručne vybratých slovíčok a stovkami anglických fráz, ktoré sa bleskovo naučíte v našom online kurze. Doslova to rozviaže váš jazyk v konverzácii. To vám pridá motiváciu k ďalšiemu učeniu a vaše znalosti sa začnú nabalovať ako lavína.

Keď hovoríme o motivácii, je vhodné pripomenúť aj špecifickú kategóriu anglických fráz, ktoré to ešte umocňujú. Touto kategóriou sú motivačné citáty. Napríklad výrok Benjamina Franklina: "An investment in knowledge pays the best interest" (Investícia do vedomostí vypláca najvyšší úrok). S každým výrokom, s každou vetou dostávame novú dávku inšpirácie a motivácie.


Výroky sú spravidla ťažšie ako jednoduché konverzačné frázy, ale dávajú učeniu hlbší rozmer. Stiahnite si zaujímavé výroky v PDF aj s nahrávkou: Anglické citáty

Niekedy však potrebujeme popri motivácií aj zábavu. V tom prípade nie je nič lepšie, ako zoskupiť si anglické frázy tak, aby na seba nadväzovali, a tým vytvoriť zmysluplné dialógy. Pomocou dialógov je učenie nielen zábavnejšie, ale vidíme aj reálny obraz konverzácie v rôznych situáciách. Vďaka tomu sa naučíme pohotovo odpovedať na bežné otázky a pozeráme sa na rozhovor v cudzom jazyku z väčšieho nadhľadu.

Dialógy sa dajú tiež využiť na precvičovanie konverzácie v prípade, že sa naším zdrojom štúdia je angličtina pre samoukov - to znamená, učíme sa bez lektora. Výborným spôsobom, ako docieliť plynulosť pomocou fráz zoskupených v dialógoch je ponechať si len jednu stranu dialógu a aktívne sa do dialógu zapojiť vlastnými slovami.

Koniec koncov, pohotovosť v konverzácii je zväčša tá hlavná motivácia, ktorá nás pri učení angličtiny pre samoukov poháňa. A jednoznačne môžeme povedať, že anglické frázy nás prevedú cestou ku konverzácií najrýchlejšie.


Dúfame, že tento článok je pre Vás užitočný.
Veľmi by sme sa potešili, keby ste ho zdieľali na Facebooku,
aby sa dostal k čo najviac ľuďom:

 

Naučte sa cudzie jazyky super-rýchlo!