Anglické frázy

Hľadáte rýchly spôsob, ako sa naučiť angličtinu? Už určite viete, že žiadne magické mávnutie čarovným prútikom nás cudzí jazyk nenaučí. Preto to ani nesľubujem. Existuje však spôsob, ako svoje znalosti naštartovať a dosiahnuť konverzačnej úrovne za zlomok času.

V tomto článku je vysvetlené, ako sa pomocou anglických fráz dá zvládnuť jazyk skutočne rýchlo. Nájdete tu tiež mnoho užitočných materiálov na stiahnutie, ktoré vám pri učení môžu výrazne pomôcť.

Najdôležitejšie anglické frázy

V tejto tabuľke nájdete 20 užitočných anglických fráz. Tip: keď si stránku obnovíte, zobrazí sa iných 20 fráz.


Where can I withdraw money?Kde si môžem vybrať peniaze?
Do you have a boyfriend?Máte priateľa?
How many?Koľko ich je?
I would like some coffeeDal by som si kávu
Where do you live?Kde bývaš?
It's a secretTo je tajomstvo
Where is the nearest toilet?Kde je najbližší záchod?
Please come inProsím, vstúpte
By the wayMimochodom
Do you want to go with us?Chcete ísť s nami?
Can you give me a discount?Môžete mi dať zľavu?
I have to goMusím ísť
Turn leftOdbočte doľava
I don't want to go thereNechcem tam ísť
Can you pass me the salt, please?Môžeš mi podať soľ, prosím?
See you soonČoskoro sa uvidíme
I don't understandNerozumiem
Where would you like to go?Kam by si chcela ísť?
Too expensivePríliš drahé
This is my brotherTo je môj brat

Prečo sú anglické frázy dôležité

Pri učení fráz sa nám v pamäti automaticky prepojujú slovíčka a ich významy. Zoberme si napríklad slovíčko "accommodation" (ubytovanie). Je pomerne dlhé. Keď sa ho naučíme osamote, nie je jednoduché si naň spomenúť v náhodnej konverzácií, keď sa nám zrovna hodí. Ak sa však popri ňom naučíme rovno celú anglickú frázu "What types of accommodation do you offer?" (Aké typy ubytovania ponúkate?) - hneď máme slovíčko prepojené zmyslovo s ďalšími a v mysli sa nám uloží jeho význam aj použitie.

Zároveň sú anglické frázy neoceniteľným pomocníkom pri reálnych konverzáciách. Ak sa naučíme jednotlivé slovíčka, musíme v konverzácií prejsť dvoma obtiažnymi úlohami. Za prvé, spomenúť si na všetky slovíčka potrebné k opísaniu toho, čo chceme. Za druhé, poskladanie týchto slovíčok do zmysluplnej vety. Ak sa však naviac naučíme vhodnú anglickú frázu ako celok, miesto tých dvoch náročných úloh nám už zrazu stačí iba vybaviť si potrebnú frázu.


Tu si môžete stiahnuť zadarmo audio nahrávku najdôležitejších anglických fráz: Anglické frázy

Nehovoriac o tom, že anglické frázy nám pomáhajú nakopnúť naše jazykové znalosti za minimum námahy. Tým dostávame odmenu v podobe pocitu zadosťučinenia, ktorý nás motivuje k ďalšiemu učeniu. Zoberme si ako príklad dvoch študentov, ktorí sa mesiac učia cudzí jazyk. Prvý študent začína klasicky. Otvorí si učebnicu gramatiky, kde má vysvetlený prítomný čas slovies, naučí sa niekoľko základných slovíčok a snaží sa pochopiť skladbu viet.

Druhý študent miesto toho siahne po najdôležitejších anglických frázach a v priebehu mesiaca sa denne naučí 10 fráz, takže na konci ich vie 300. Vie sa vyjadriť v rôznych oblastiach ako zoznamovanie, nakupovanie, kultúra, zábava, párty, rodina, apod.

Teraz týchto dvoch študentov postavme pred cudzinca a porovnajme ich konverzačné schopnosti. Netreba zdôrazňovať, aký veľký rozdiel medzi nimi bude a ktorí z nich bude cítiť viac zadosťučinenia a motivácie k ďalšiemu štúdiu.

Zaujímavé je, že študent angličtiny pre samoukov učiaci sa frázy čoskoro predstihne klasického študenta aj v gramatike. Ako je to možné? Pomocou anglických fráz je študent vystavovaný všetkým základným formám gramatických konštrukcií, ktoré sa neustále opakujú a ich lexikolólgia sa mu vrýva do pamäte. Úplne bez námahy. Je to podobné, ako keď sa dieťa naučí ohýbať slová a časovať slovesá bez toho, že by kedy chytilo učebnicu gramatiky. Je to ten najprirodzenejší a najjednoduchší spôsob.


Znamená to, že anglickú gramatiku by sme sa nemali učiť? Rozhodne nie. Len si treba uvedomiť, že na všetko je správny čas. Ak ste pripravený, využite náš nástroj na trénovanie nepravideľných anglických slovies: Anglické nepravideľné slovesá

Aj v našom kurze máme sekciu gramatiky s prehľadným zhrnutím tých najdôležitejších oblastí a rôznymi cvičeniami. Aj keď je teda gramatika stále dôležitá, je lepšie ju nechať až na oveľa neskôr, keď už človek pozná základné anglické frázy a slovná zásoba mu nerobí problém. Jedná sa o renesanciu myšlienok veľkých osvieteneckých mysliteľov, ktorí dokázali naučiť tisíce študentov cudzí jazyk bez pomoci počítačov a internetu. Práca Jamesa Hamiltona hovorí: ”Teória gramatiky by sa mala vyučovať, až keď žiak vie prečítať a pochopiť aspoň jednoduchú knihu v cudzom jazyku.”

Na slovách Hamiltona je veľa pravdy. Bežne používané učebné metódy, či už ako angličtina pre samoukov alebo v kurzoch, majú dva hlavné nedostatky. Jedným z nich je ubíjajúce precvičovanie gramatiky, ktoré odrádza mnoho potenciálnych študentov. Druhým je dôraz na množstvo zbytočných detailov, ktoré spomaľujú proces učenia a prepchávajú pamäť študenta zbytočnými informáciami, čím sa slovná zásoba stáva nepoužiteľná.

Zoberme si napríklad jazykový kurz, kde sa študenti učia, ako sa povie “Ja som”. Hneď na to je celkom zbytočné sa učiť, ako sa povie “Volám sa”, pretože sa už vieme predstaviť inými slovami. To isté platí pre kombinácie ako napríklad “Odkiaľ si?” a “Odkiaľ pochádzaš?”. Ak učitelia zaneprázdňujú študentov takýmito duplicitnými anglickými frázami a pridajú do toho množstvo nevhodnej gramatiky, odradilo by to každého.

Angličtina pre samoukov môže ísť oveľa rýchlejšie. Nedávne štúdie ukazujú obrovský význam čítania. Potvrdilo sa, že čítanie a sledovanie filmov v cudzích jazykoch značne pomáha urýchliť proces učenia a je stále obľúbenejším spôsobom, ako dosiahnuť plynulosti v rozprávaní.

Avšak aby čítanie kníh a sledovanie filmov bolo zábavné, je potrebné rozumieť obsahu. A jedinou nutnosťou pre porozumenie sú zvládnuté anglické frázy a dostatočná slovná zásoba. To predstavuje problém pre staré učebné metódy. Klasická esej Ernesta Bluma hovorí: „Počet slov, ktoré sa študenti naučia vo väčšine kurzov je menej, ako polovica potrebnej slovnej zásoby pre pochopenie cudzojazyčných kníh.”
My sme tu preto, aby sme to zmenili.

Pre dosiahnutie vysokej efektivity výučby používame dva princípy, na ktorých stojí náš online kurz angličtiny pre samoukov. Prvým princípom je pamäťová technika zvaná Spaced Repetition, ktorú Paul Pimsleur popisuje ako „postupné opakovanie vo zvyšujúcich sa intervaloch s výrazným efektom na úroveň pamätania si učebného materiálu“. Sami sme si vytvorili a poctivo otestovali systém, ktorý zoraďuje anglické frázy a slovíčka do špeciálnej postupnosti. Vďaka dôslednému opakovaniu sa naším študentom ukladá angličtina do dlhodobej pamäte, takže už nikdy nezabudnú, čo sa raz naučia.

Druhým princípom je ručné triedenie slovíčok a fráz, ktoré sme pre vás pripravili. Prešli sme si jedno po druhom a vybrali iba tie najdôležitejšie, aby sme nestrácali váš čas. Zameriavali sme sa na mieru praktického použitia v každodennej konverzácií. K výberu sme zohľadnili desiatku významných zahraničných vedeckých publikácií o frekvencii slov a spojili sme ich s našimi vlastnými empirickými skúsenosťami.

Vedeli ste, že pri naučení 150 najpoužívanejších slovíčok pokryjete až polovicu akéhokoľvek textu alebo konverzácie. A teraz si predstavte, čo dokážete s tisíckami ručne vybratých slovíčok a stovkami anglických fráz, ktoré sa bleskovo naučíte v našom online kurze. Doslova to rozviaže váš jazyk v konverzácii. To vám pridá motiváciu k ďalšiemu učeniu a vaše znalosti sa začnú nabalovať ako lavína.

Keď hovoríme o motivácii, je vhodné pripomenúť aj špecifickú kategóriu anglických fráz, ktoré to ešte umocňujú. Touto kategóriou sú motivačné citáty. Napríklad výrok Benjamina Franklina: "An investment in knowledge pays the best interest" (Investícia do vedomostí vypláca najvyšší úrok). S každým výrokom, s každou vetou dostávame novú dávku inšpirácie a motivácie.


Výroky sú spravidla ťažšie ako jednoduché konverzačné frázy, ale dávajú učeniu hlbší rozmer. Stiahnite si zaujímavé výroky v PDF aj s nahrávkou: Anglické citáty

Niekedy však potrebujeme popri motivácií aj zábavu. V tom prípade nie je nič lepšie, ako zoskupiť si anglické frázy tak, aby na seba nadväzovali, a tým vytvoriť zmysluplné dialógy. Pomocou dialógov je učenie nielen zábavnejšie, ale vidíme aj reálny obraz konverzácie v rôznych situáciách. Vďaka tomu sa naučíme pohotovo odpovedať na bežné otázky a pozeráme sa na rozhovor v cudzom jazyku z väčšieho nadhľadu.

Dialógy sa dajú tiež využiť na precvičovanie konverzácie v prípade, že sa naším zdrojom štúdia je angličtina pre samoukov - to znamená, učíme sa bez lektora. Výborným spôsobom, ako docieliť plynulosť pomocou fráz zoskupených v dialógoch je ponechať si len jednu stranu dialógu a aktívne sa do dialógu zapojiť vlastnými slovami.

Koniec koncov, pohotovosť v konverzácii je zväčša tá hlavná motivácia, ktorá nás pri učení angličtiny pre samoukov poháňa. A jednoznačne môžeme povedať, že anglické frázy nás prevedú cestou ku konverzácií najrýchlejšie.

Ďakujeme za záujem o náš článok :) Ak chcete dostávať naše tajné tipy o cudzích jazykoch emailom, môžete sa prihlásiť na odber nášho newsletteru a navyše dostanete obratom aj našu e-knihu zadarmo.

A nezabudnite si vyskúšať náš online kurz!


Dúfame, že tento článok je pre Vás užitočný.
Veľmi by sme sa potešili, keby ste ho zdieľali na Facebooku,
aby sa dostal k čo najviac ľuďom:

Rozdiel medzi anglickými frázami a frazeologizmami

Zatiaľ čo anglické frázy sú celé vety, frazeologizmy (alebo frazémy) sú iba ustálené slovné spojenia, ktoré majú spravidla obrazný význam. Napríklad, frazeologizmus „mať zlato v hrdle“ hovorí prenesene o niekom, kto má pekný hlas alebo nadanie na spev.

Anglické frázy sme si už vysvetlili vyššie.

Teraz si ešte ukážeme, ako nám môžu pri učení pomôcť anglické frazeologizmy. Pre jednoduchosť si ich rozdeľme do troch kategórií:

 1. Frázové slovesá
 2. Idiómy a ustálené slovné spojenia
 3. Slangové slovíčka a výrazy

Pozrime sa na každú kategóriu zvlášť.

1. Anglické frázové slovesá

Po anglicky phrasal verbs sú slovné spojenia, ktoré sa skladajú z plnovýznamového slovesa a predložky alebo príslovky. Niekedy sa nedajú doslovne preložiť, pretože majú svoj vlastný, ustálený význam. A teraz pozor - niektoré frázové slovesá môžu mať významov aj niekoľko.

Ukážme si to na príklade:

Sloveso look znamená pozerať sa. Avšak, keď k nemu pridáme predložku, vznikne nám frázové sloveso s úplne novým významom. Napr. look at – teda pozerať sa na,look for – hľadať, look after – starať sa, look up – vyhľadať.

Pri niektorých frázových slovesách môžete mať pocit, že sa dajú nahradiť aj iným slovom. Je to naozaj tak a závažná chyba to v podstate ani nie je – veď druhá strana určite pochopí aj z bežnej anglickej frázy, čo ste chceli povedať. Ale... keď sa už cudzí jazyk učíme, chceme sa ho predsa naučiť naozaj.

V bežnej hovorovej angličtine sú frázové slovesá naozaj frekventované. Takže namiesto hold on (počkaj) rodený hovorca zriedka povie wait. Alebo miesto look up (vyhľadaj) zriedka budete počuť search, aj keď preklad oboch slov je prakticky rovnaký.

Anglické frázové slovesá sa vnímajú ako jedno slovíčko a teda ho vždy používame celé, pričom vo vete jeho stavba (poradie jednotlivých slov) môže, ale aj nemusí zmeniť. Tu sa dostávame k dvom typom frázových slovies:

 • Deliteľné – časť, ktorá sa na sloveso pripája, je viazaná na nejaký predmet, s ktorým môžeme voľne pohybovať a teda frázové sloveso môžeme rozdeliť a predmet vsunúť do stredu.
  Napr. You made up this story. (Ten príbeh si si vymyslel.) Ale môžete povedať aj: You made this story up.
 • Nedeliteľné – ak je sloveso nedeliteľné, predmet môže stáť len za jeho prípojnou časťou a frázové sloveso teda nemôžeme rozdeliť. Je tiež možné, že toto sloveso predmet ani nepotrebuje.
  Napr. We are looking after the children. (dávame pozor na deti.) Ale nie: We are looking the children after.

Frázových slovies je toľko, že na ne existujú aj samostatné učebnice. Postačia vám ale aj zdroje z internetu, napríklad táto stránka to má pekne spracované.

https://www.bilingvi.sk/blog/zakladne-frazove-slovesa-ktore-by-mal-poznat-kazdy

2. Anglické idiómy a ustálené slovné spojenia

„It's a piece of cake“ je typickým príkladom idiómu. V doslovnom preklade to znamená kúsok koláča, no v tom prenesenom sa jedná o niečo jednoduché (povedzme po slovensky by to bolo „ľahké ako malina“). Idiómy sú jazyková konštrukcia, ktorá funguje najmä v prenesenom význame. Pri doslovnom preklade buď znamená niečo iné, alebo nedáva žiadny zmysel.

Idiómy a frázy sa v angličtine objavujú častejšie ako v slovenčine, preto je dobré, aby ste si tie najpoužívanejšie osvojili. Podobne ako pri frázových slovesách sa ich musíte naučiť, majú totiž svoj pevný, nemenný tvar.

Tu je niekoľko príkladov idiómov:

 • To spill the beans – vytárať niečo, prezradiť tajomstvo
 • As like as two peas – v doslovnom preklade ako dve fazule, v prenesenom podobný ako vajce vajcu
 • To cry over splilled milk – rovnako ako u nás, plakať na rozliatym mliekom, teda nadarmo nariekať nad niečím strateným
 • Big fish – teda veľká ryba, sa používa na označenie dôležitej osoby
 • To have a lot on one's plate – mať toho príliš veľa „na tanieri“, púšťať sa do veľa vecí
 • To pull one's leg – ťahať niekoho za nos, naťahovať
 • To keep in the dark – keď chcete niekomu niečo zatajiť

A pridávam aj niekoľko fráz z bežného života, ktoré môžete skvele využiť v konverzácii. Niektoré z nich dávajú zmysel na prvý pohľad, iné sa ale priamo zo slovenčiny do angličtiny nedajú preložiť. A presne preto sa ich treba jednoducho naučiť.

 • What's up? – Čo sa deje? Ako sa máš?
 • I meant it! – Myslím to vážne.
 • That's a good idea. – To je dobrý nápad.
 • Cut the crap! – Netrep nezmysly!
 • It was a joke. – To bol vtip.
 • Time's up! – Čas vypršal.
 • It's my turn. – Som na rade.
 • Mind your own bussines! – Staraj sa o seba!
 • Give me a hand please! – Pomôž mi prosím!
 • It's none of your business. – Do toho ťa nič nie je.
 • Don't get me wrong. – Necháp ma zle.
 • It doesn't make any difference. – Nehrá to žiadnu rolu.

3. Anglické slangové slovíčka a výrazy

Slang je vlastne neformálny štýl reči - určitým spôsobom totiž nahrádza bežnú formálnu komunikáciu a pre niektorých ľudí je často nezrozumiteľný (napr. pre starších ľudí). Tiež predstavuje humornú alebo vulgárnu alternatívu bežného spisovného jazyka.

Množstvo príkladov slangu obsahujú anglické frázy najmä vo filmoch a seriáloch, pričom platí, že Angličania, Američania, Íri, či Austrálčania používajú rôzne slangové slovíčka.

Tu je niekoľko bežných príkladov:

 • Bucks – peniaze, prachy
 • Rookie – začiatočník, zelenáč
 • Loaded – bohatý, zazobaný
 • Bullshit – hlúposť, hovadina
 • Dork – hlupák, hňup
 • Booze – alkohol, chľast
 • Awesome – úžasné, mrte
 • Lame – trápne, suché

Ako na anglické frázy a frázové slovesá?

Kvôli tomu, že anglické frazeologizmy mnohokrát v doslovnom preklade nedávajú zmysel, musíte sa ich naučiť naspamäť. Pri učení sa vždy sústreďte na to, aby ste ich používali v kontexte, teda vo vetách. Ideálna sa učte frazeologizmy priamo ako súčasť fráz. Napríklad fráza: "It's none of my business but the big fish said that the documentary is full of bullshit so they must have made it up..." obsahuje rovno niekoľko frazeologických elementov. Viete ich všetky nájsť?

Orientovať by ste sa prirodzene mali na tie najpoužívanejšie slovné spojenia, ktoré vám pomôžu v komunikácii a taktiež pri porozumení textu. Skvelou možnosťou na učenie a nácvik fráz sú práve preto filmy a seriály.

Ak patríte medzi pravidelných divákov, určite viete o čom hovorím – anglické frazeologizmy si pri sledovaní obľúbenej relácie ľahko osvojíte. Na internete dokonca nájdete frázy zo svojich obľúbených filmov, napríklad na tejto stránke. Link: https://www.anglickefrazy.sk/category/filmy/

Časom sa vám niektoré anglické frázy dokonca začnú spájať s konkrétnym seriálom alebo postavou. Funguje to naozaj výborne – bavíte sa a popritom nenápadne vnikáte do tajov angličtiny.

Tak ako, ste pripravení „to hit the phrases?“ (Ok, toto je vymyslené. Frázu som odvodil od známej to hit the road – vyraziť na cestu, v tomto prípade na cestu ku zvládnutiu fráz!)

Hor sa na to! :)

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!