Anglické slovíčka

Pripravili sme pre vás špeciálny zoznam, v ktorom nájdete tie najdôležitejšie anglické slovíčka v prehľadnej tabuľke, kde si môžete označovať, ktoré už viete. Stiahnite si ho tu: Angličtina pre samoukov.


Dôležité je, aké anglické slovíčka sa učíte.

Prečo? Angličtina je na slovíčka bohatý jazyk. Vyše 170 000 ich je zaznamenaných Oxfordskom slovníku...

Povedzme, že z tejto obrovskej kopy ovládate 500 slovíčok. Váš kamarát tiež ovláda 500, ale akých?

On študoval len slovnú zásobu z kategórie zelenina, zvieratá a časti ľudského tela (ako sa to často robí v školách) a väčšinu z nich nikdy nepoužije.

Vy ste sa naučili 500 najpoužívanejších slovíčok pre konverzáciu z našej tabuľky, ktorú ste si stiahli vyššie, a za tú istú dobu učenia sa viete zapojiť do bežnej konverzácie.

Trochu štatistiky vo váš prospech

Pozrite sa na tieto čísla:

  • 1000 najčastejšie používaných slov, pokrýva až 72% napísanej slovnej zásoby.
  • Pri počte 2000 najčastejšie používaných slov sa dostávame na takmer 80% napísanej slovnej zásoby (Zdroj: The Brown Corpus, Francis and Kucera 1982).
  • Navyše, tých istých 2000 slov pokrýva okolo 96% neformálneho hovoreného textu (Zdroj: Schonell, Meddleton and Shaw, 1956).

Sami teda vidíte, že rozsah, aký má vaša slovná zásoba, nie je tým najpodstatnejším ukazovateľom. Na to, aby ste si vytvorili naozaj slušný základ na zvládnutie angličtiny vám postačí spomínaných 1000, alebo ešte lepšie – 2000 slov.

No pozor! To, že sa naučíte 2000 anglických slovíčok z vás ešte Angličana neurobí. To by potom po anglicky vedel asi každý, no nie? Dôležité je aj správne použitie týchto slovíčok v praxi.

Tu sa teda dostávame k ďalšej otázke...

Ako sa anglické slovíčka vlastne učiť?

Tak ako všetky javy, frázy či slová, najlepšie je učiť sa nové slovíčka v praxi. Teda nie bifľovať sa jednotlivé slová oddelene, ale každé z nich si skúsiť použiť vo vete/vetách.

Tejto téme sa venuje aj moja učebnica angličtiny Slovíčkareň, v ktorej sa naučíte 500 najdôležitejších slovíčok inovatívnou metódou vyplňovania.

Skúste si slovíčko napísať a uviesť ku nemu viacero príkladov na jeho použitie. Čím bežnejšie vety budú, tým je aj väčšia pravdepodobnosť, že toto slovíčko raz použijete presne v tomto význame.

Zoberme si napríklad sloveso bring – priniesť.

Bežná veta, kedy slovo použijeme je napr.: Could you bring this to me? Can you bring it? (Mohol by si mi to priniesť? Môžeš to priniesť?)

Sloveso bring si neskôr budete vedieť ľahko zaradiť – akým má význam a ako ho použiť vo vete.

Slovíčka, ktoré sú „INÉ“

Angličtina je trošku záludná aj v tom, že jedno slovo môže vo vete nadobudnúť aj desať rôznych významov. Aj preto sa učíme frázové slovesá (kedy sa fráza ani nemusí dať logicky preložiť) a presne preto je dobré, učiť sa slovíčka na príkladoch, alebo priamo v praxi.

Okrem spomínanej mnohovýznamovosti (polysémie) si pozor treba dať aj na homografy, homofóny a homonymá. Neľakajte sa, určite ste o nich už počuli. Zákerné slovíčka, ktoré sa buď:

  • Rovnako píšu, ale inak vyslovujú (homographs)

Príklad:

lead / li:d/ (v, n) - s dlhým i vyslovujeme slová spojené s vodením, napr. sloveso viesť či podstatné meno vodítko, stopa.
lead / led/ (adj, n) - s krátkym e však slovo LEAD znamená olovo

  • Rovnako vyslovujú, ale inak píšu (homophones)

Príklad:

right / rait / - správny, pravý
write / rait / - písať
rite / rait / - rituál

  • Rovnako píšu, rovnako vyslovujú, ale majú úplne iný význam – jedno slovo má teda viac významov (homonyms)

Príklad:

lean /li:n/ - Prvý význam je štíhly, chudý. Druhý význam je nakláňať sa, vykloniť sa, oprieť sa.

fine /fain/ - Prvý význam je dobrý, pekný, jemný. Druhý význam je pokuta, pokutovať.

Tak vidíte, nie vždy sa stačí naučiť jedno slovo a veriť, si, že nejako ho už použijete. Mnohovýznamové slová preto môžete tiež zaradiť do svojho „základného balíka“, vôbec vám neuškodí ak sa na ne pozriete a tie najpožívanejšie sa hneď aj naučíte. Vyhnete sa takto mnohým, možno vtipným a možno aj nepríjemným, situáciám a nepochybne si aj rozšírite svoju slovnú zásobu.

Záverom...

Ako vidíte, anglická slovná zásoba nie je to najľahšie pod slnkom, ale zároveň to ani nepredstavuje pri učení výrazný problém - ak máte kvalitný materiál, s ktorým sa môžete začať učiť.

Preto sa neučte zo slovníka štýlom – tento týždeň sa naučím všetko pod „A“. Takéto učenie sa naozaj nemá zmysel.

Radšej postupujte od tých najpoužívanejších, cez anglické frázy a frázové slovesá a k nim postupne pridávajte aj slovíčka z aktuálnej lekcie, či tematického okruhu, ktorý práve študujete. Na pevnom základe sa dobre stavia, preto vám znalosť tých bežných slovíčok, veľmi pomôže v ďalšom štúdiu.

A ozaj - zabudnite na nudné bifľovanie! Vypĺňajte testy, hrajte sa online slovné hry, alebo vytiahnite scrabble a zahrajte si ho po anglicky. Výbornou pomôckou je aj poznámkový blok, kde si zapisujete všetky zaujímavé alebo neznáme slová, na ktoré narazíte napríklad vo filme, pesničke, či knihe. A ak si to chcete poriadne uľahčiť, využite inovatívnu techniku postupného opakovania, ktorú nájdete v našom kurze Speaking Friends.

So správnymi materiálmi vás angličtina bude baviť!

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!