Ako sa efektívne učiť

Keď počujeme nejaký neznámy jazyk, zneje to ako náhodná spŕška slabík. Ani len nevieme rozoznať, kde sa jedno slovo začína a druhé končí. Určite ten pocit poznáte. Postupne sa však začneme orientovať a zrazu vieme rozlíšiť jednotlivé slová. Keď sa naďalej s jazykom stretávame alebo sa naučíme základné slovíčka, zrazu začneme rozoznávať podstatné mená od slovies. Takto sa to exponenciálne stupňuje.

Keď sme s cudzím jazykom v kontakte pri rôznych situáciách (napríklad pri čítaní knihy alebo pozeraní filmov), náš rozum si začne všímať, ako daný jazyk funguje. Začne si zapamätávať štruktúry, ktoré sa opakujú najčastejšie. Nerobíme to vedome. Všetko sa deje automaticky, pretože príroda nás tak vybavila, aby sme sa ako deti vedeli zorientovať v neznámom svete. Získavame informácie z okolia a na nich staviame ďalšie poznatky.

Najlepší spôsob učenia

Mnoho študentov sa pýta, aký je najlepší spôsob učenie angličtiny online alebo iných cudzích jazykov. Ako postupovať, aby sme čo najrýchlejšie zlepšovali?

Vysvetlime si to na príklade. Predstavte si jazyk ako les s rôznymi cestičkami, stromami a rastlinami. Keď prvýkrát takým lesom prechádzate, veľa si z neho nezapamätáte. Sústredíte sa na to, aby ste sa v ňom nestratili. Čím častejšie ním prejdete, tým viac ho začnete spoznávať. Vyskúšate nové cestičky, všimnete si najzaujímavejšie stromy a možno sa aj skloníte k nejakej nezvyčajnej rastlinke.

Teraz si predstavte, že vám najprv niekto pred vstupom do lesa opísal všetky stromy a všetky cestičky, a až potom vás tam poslal. Vedeli by ste si potom v lese spomenúť na to množstvo informácií? Pravdepodobne by sa vám to akorát poplietlo a opäť by ste mali čo robiť, aby ste sa nestratili.

A čo keby vám niekto začal tie cestičky a stromy vysvetlovať až potom, ako ste sa už lesom párkrát prešli sami? Vtedy už by vám to určite dávalo väčší zmyseľ. Pospomínali by ste si, že taký a taký strom ste už videli. Vtedy by ste si výklad omnoho ľahšie a trvalejšie zapamätali.

Keď potom vkročíte do lesa opäť, začnete si to užívať. Už budete vedieť, kam jednotlivé cestičky vedú, aké typy stromov a rastlín tam sú. Čím ďalej, tým viac to bude zaujímavé. Až sa dostanete do bodu, kedy budete lesom prechádzať automaticky, bez toho, že by ste nad tým premýšľali.

Vtedy ste dosiahli plynulosti.

Vystavujte sa jazyku čo najčastejšie

Ako vidíte, tak to funguje aj s cudzími jazykmi. V školách sa nám snažia vysvetliť a opísať každé gramatické pravidlo predtým, než sme vôbec prišli s jazykom poriadne do kontaktu. To nás vie pekne zamotať. S jazykom sa treba zoznamovať postupne. Musíme sa s ním stretávať aj pred tým, ako všetkému budeme rozumieť. To je práve ten proces.

Pre zvládnutie cudzieho jazyka ho potrebujeme dostať pod kožu. Potrebujeme, aby sme ho plne pochopili. Vtedy dokáže náš rozum vyjadrovať myšlienky plynulo tak, ako potrebuje. Aby sme jazyk plne pochopili, je nutné byť s ním čo najčastejšie v styku. Slovná zásoba, gramatika a ďalšie prvky jazyka sa nám tak ukladajú do pamäte bez toho, aby sme si to uvedomovali. Opakovaným vystavovaním sa jazyku začneme chápať jeho štruktúru tak, ako aj dieťa v kolíske, ktoré iba počúva a sleduje svoje okolie.

Pre úspešné zvládnutie cudzieho jazyku potrebujeme mať správny postoj k učeniu. Bez pozitívneho naladenia to pôjde veľmi pomaly. Učenie nás nemusí vyslovene baviť, ale musíme v tom vidieť určité zadosťučinenie. Treba sa tešiť z každého nového slovíčka, ktoré sa naučíme. Treba sa pochváliť z porozumenia každej novej vety. Iba tak sa myseľ naplno otvorí a začneme nové informácie prijímať s otvorenou náručou.

Dajte tomu čas

Nikto učený z neba nespadol. Ľudia, ktorí cudzí jazyk zvládli, do toho investovali veľa času. Nejedná sa iba o náš čas. Naopak, jedná sa o skutočný kalendárny čas. Keď sa budete učiť osem hodín v jeden deň, veľa si toho nezapamätáte. Keď sa však budete učiť polhodinku každý deň nasledovné dva týždne, urobíte veľký pokrok. Učenie sa nedá urýchliť.

Najrýchlejší postup dosiahneme, keď sa opakovane stretávame s rovnakými výrazmi v rôznom kontexte. Keď sa napríklad stretneme s neznámym slovíčkom v texte, automaticky si domyslíme jeho význam, ale nemusí to byť tá najpresnejšia voľba. Keď sa s tým slovíčkom stretneme o chvíľu opäť v inej vete, už budeme vedieť uhádnuť presnejšie, čo znamená. Zároveň si ho začneme zapamätávať. To isté platí okrem slovíčok aj o gramatických štruktúrach.

Preto sme do kurzu Speaking Friends pridali špeciálny príbeh Cat Riston. Je napísaný tak, aby sa v ňom jednotlivé výrazy opakovali vo zvyšujúcich sa intervaloch. Tým sa jednak ukladajú do pamäte a jednak študenti angličtiny pre samoukov alebo iných cudzích jazykov nemajú problém spoznávať neznáme slovíčka. Zároveň si tak zopakujú materiál z ostatných sekcií kurzu.

Vystavujte sa teda cudziemu jazyku čo najviac. Hlavne sa pri tom zabávajte a dajte tomu čas. Ani sa nestihnete čudovať a príde to samo :-)

 
Speaking Friends je teraz v akcii na Zľavomate!