Co se učit nejdřív

Začínáte s novým jazykem? Skvělé rozhodnutí! Ponoříte se do nové kultury, poznáte nové lidi, rozšíříte si pracovní možnosti. Pravděpodobně již máte připravené i různé materiály, se kterými se můžete začít učit, protože na internetu je toho k dispozici skutečně hodně.

Možná si však uvědomíte, že existuje ještě jedna věc, která vám chybí. Hodil by se ucelený návod zaměřený na to, jakým způsobem se vlastně učit, abyste napředovali co nejefektivněji. Uvědomíte si, že se chcete do cizího jazyka ponořit co nejrychleji, aby vás to motivovalo pokračovat.

Jak tedy s novým jazykem začít? Na co se zaměřit v začátcích? Co si zopakovat jako první? Existuje vůbec způsob, kterým se dají základy jazyka zvládnout co nejrychleji?

Určitě ano! V tomto článku si ukážeme nejlepší posloupnost při učení, abyste dosáhli maximální efektivnosti.

Začněte s abecedou

Složitost studia abecedy závisí na rozdílech mezi jazykem, který se učíte, a mateřským jazykem. Pokud se jedná o stejnou rodinu jazyků, je pravděpodobné, že mezi abecedou zaznamenáte pouze malé (pokud nějaké) rozdíly. Na druhou stranu se můžete ocitnout i v situaci, kdy nová abeceda je něco úplně jiného, ​​než na co jste zvyklí.

Ujistěte se, že věnujete dostatek času správné výslovnosti abecedy. Je to totiž základní stavebný prvek jazyka. Pokud ho bezchybně zvládnete, v budoucnosti se vám to vrátí.

Naučte se základní slovní zásobu

První lekce každé metody učení cizího jazyka je vždy věnována základní slovní zásobě. Učení výslovnosti základních slovíček vám pomůže využít to, co jste se naučili o abecedě.

Spíše než jen překládat slova z cizího jazyka, zkuste je okamžitě od začátku cvičit pomocí obrázků, doplňovat chybějící písmena nebo vkládat je do vět. Základní slovní zásoba obsahuje slova, která jsme se intuitivně naučili již jako děti také v rodném jazyce, například mama, táta, bratr, sestra, apod. Vedle členů rodiny obsahuje základní slovní zásoba také následující skupiny slov:

 • čísla
 • barvy
 • jídlo a nápoje
 • přeprava
 • dny v týdnu
 • měsíce
 • vyjádření času

Vezměte prosím na vědomí, že není třeba studovat tyto základní slovní seznamy nazpamět. Místo toho je poznávejte v kontextu, nejlépe ve větách nebo ještě lépe čtením jednoduchých příběhů. Tím se naučíte okamžitě vytvářet jednoduché fráze a dosáhnete mnohem lepší výsledky, pokud jde o zapamatování a skutečné používání nové slovní zásoby.

Základní fráze

Stejně jako základní slovní zásoba, cílem jednoduchých slovních spojení je ponořit se do nového jazyka a okamžitě začít vyjadřovat své myšlenky. To zahrnuje některé z následujících frází a jednoduchých vět:

 • přivítání,
 • představení se,
 • dotazy, co se jak řekne,
 • vyjádření, co se vám líbí a co ne,
 • zeptání se na směr cesty,
 • jednoduché popisy věcí a lidí.

Základní fráze, které jsou zahrnuty v těchto tématech, vám pomohou komunikovat o běžných věcech, nemít problém porozumět odpovědím a klást doplňující otázky. Toto je váš výchozí bod na cestě, která vás dovede až k dosáhnutí plynulosti v cizím jazyce.

Zájmena

Zájmena jsou jednou z nejpoužívanějších součástí každého jazyka. Jsou nezbytné pro vytváření vět, zvláště těch, které budete dělat jako začátečníci.

Mějte na paměti, že každý jazyk má více typů zájmen. Právě proto je důležité si v nich udělat hned na začátku jasno. Pokud jazyk, který studuje, využívá pády, začněte zájmeny v nominativu a ostatní pády se učte ve větách. Díky tomu se nenaučíte pouhé slabiky vytrhnuté z kontextu, ale skutečně použitelné výrazové prostředky.

Sloveso být

Další segment gramatiky, který je důležitý hned ze začátku, je sloveso být. Toto sloveso je hlavním stavebním prvkem jazyka. Pomůže vám vytvořit většinu důležitých vět v kombinaci se základní slovní zásobou.

V některých jazycích jsou formy tohoto slovesa stejné nebo podobné pro každou osobu. Jiné jazyky však mají pro každou osobu jinou formu. Velmi užitečné je proto hned od začátku využívat tyto formy v praktických příkladech. Popisováním obrázků, vyplňováním vět a odpovídáním na otázky to zvládnete rychleji.

Nezapoměňte taky na zápory a vytváření otázek. Nejenže vám to pomůže rozšířit rozsah komunikace, kterou můžete dosáhnout v cizím jazyce, ale bude to také úvodem k vytváření různých forem pro jiné časy.

Přítomný čas

Možná si to dokonce neuvědomujete, ale pokud jste se dostali až sem, již jste přítomný čas mnohokrát úspěšně použili. Seznamování, rozhovory o zálibách, ptaní se na cestu a podobné situace obvykle vyžadují použití přítomného času.

I když jste tyto výrazy již intuitivně využívali, právě teď přichází správný okamžik, abyste se skutenčně naučili pravidla vytváření přítomného času. Jak se budete přítomný čas učit, automaticky si taky rozšíříte svoji slovní zásobu o nová slovesa, která jsou velice důležitá pro zlepšení vaší komunikační úrovně.

Vzhledem k tomu, že s novým jazykem pouze začínáte, soustřeďte se na běžně používaná slovesa a pravidla, která se na většinu z nich vztahují. Naučte se časování sloves. V začátcích se vyhněte nepravidelným slovesům a spíše se zaměřte na zvládnutí záporu a tvoření otázek.

Pokud má jazyk, který se učíte, více typů přítomného času, začněte tím, který je označený jako "jednoduchý". Tato klasifikace neodkazuje na úroveň obtížnosti. Ve skutečnosti to znamená, zda tento typ vyjádření času potřebuje pomocná slovesa. Nenechte se tím tedy zaskočit a začněte hezky pomalu. Až když máte plně zvládnuty základy, vykročte dál.

Závěr

Kategorie, na které jsme v tomto článku poukázali, jsou pro zvládnutí základů cizího jazyka nesmírně důležité. Možná máte pocit, že to zní až příliš jednoduše - a ve skutečnosti máte pravdu. Není to nic zložitého, ale nesmí se to podcenit. Pokud si vybudujete pevné základy, zbytek jazyka se naučíte mnohem rychleji.

Vaším cílem je schopnost komunikovat v cizím jazyce. Zvládnutím těchto základních kategorií jazyka budete schopni jednoduché komunikace již od začátku. Dodá vám to potřebnou motivaci pro pokračování v učení. A dosahování průběžných výsledků je dokonalý způsob úspěšného rozvoje jazykových dovedností.

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!