Němčina online:

1. Německé fráze

Němčina online

Proč je důležité umět mluvit německy? Němčina je po angličtině druhý nejrozšířenější jazyk v Evropě. V počtu rodilých mluvčích je dokonce na prvním místě. Se znalostí němčiny tedy nebudete mít nikde v Evropě problém se dorozumět. Naučit se dobře německy má pro obyvatele České republiky ale ještě jeden, mnohem důležitější význam. Jelikož má mnoho firem v ČR německé vlastníky, schopnost plynně mluvit německy je důležitou výhodou, která dramaticky zvýší vaši cenu na trhu práce a dá vám výhodu před ostatními.

Rád bych se naučil německy online, ale...

Učení cizího jazyku vyžaduje spoustu času, proto se mnoho lidí bojí s učením začít. Tento problém ale v současnosti odpadá, jelikož je k dispozici mnoho online kurzů zaměřených na němčinu pro samouky, které umožní i pracovně vytíženým lidem naučit se německy rychle a efektivně.

Jednou z nejdůležitějších úkolů při učení německého jazyka je zvládnutí slovní zásoby. Proto jsme také na německá slovíčka kladli takový důraz i při tvorbě kurzu Speaking Friends. Pokud si představíte znalost němčiny jako dům, slovní zásoba je jako cihly, které jej tvoří. Abyste se byli schopni efektivně dorozumět, bez německé slovní zásoby se prostě neobejdete. Pokud se chcete rychle naučit co nejvíce německých slovíček, nejúčinnější metoda je postupné a pravidelné opakování.

Online kurz němčiny

Výhodou našeho kurzu němčiny online je, že se slovíčka automaticky opakují v narůstajících intervalech tak, aby se vám postupně aktivovala dlouhodobá pamět. Díky tomu je již nikdy nezapomenete.

Další výhodou je, že všechna slovíčka jsou ručně vybrána, aby jsme docílili co nějvětší efektivity při učení. Ta nejdůležitější německá slovíčka si budete pravidelně opakovat i s jejich překlady, dokud si je navždy nezapamatujete - a jde to úplně automaticky a bez námahy. Online kurz němčiny umožňuje také interaktivně označovat, která slovíčka již znáte a soustředit se jenom na ta, jejichž zapamatování vám činí potíže.

Jak je složité naučit se německy?

Naučit se německy může být pro někoho složitější, protože se jedná o řeč z odlišné jazykové skupiny. S těmito překážkami se však v dobrých online kurzech německého jazyka pro samouky počítá. Jednotlivé lekce jsou rozděleny do logických, po sobě následujících kroků, při nichž budete postupovat od jednoduchých věcí ke složitějším, a vaše schopnosti se budou postupně zlepšovat. Důležitá je píle a vytrvalost, pomocí které se v internetových kurzech naučíte slovní zásobu, fráze a gramatiku, porozumění hovorové němčině, až nakonec zvládnete efektivně komunikovat.

Jakmile zvládnete základní slovíčka, musíte se je naučit spojovat do vět a užitečných frází, které můžete použít v běžném rozhovoru. Němčina stejně jako jiné jazyky, používá v běžné komunikaci ustálené obraty, jejichž zvládnutí vám dá schopnost efektivně komunikovat a pohotově reagovat během konverzace.

Co jsou to idiomy a proč je důležité je znát

Idiomy jsou ustálená slovní spojení, obraty a fráze, jejichž význam se nedá předem odhadnout pouze podle překladu jednotlivých slov. Kdybyste se například pokusili přeložit do němčiny známé české sousloví být někde "pečený vařený" jako "gebacken, gekocht" asi by vám v Německu nikdo nerozuměl.

V němčině je pochopitelně také mnoho idiomů, které při běžném překladu nedávají cizincům smysl. Některé německé idiomy a fráze mají podobný význam jako v češtině, například "Da kannst du Gift drauf nehmen", česky "na to můžete vzít jed" má stejný význam jako v češtině.

Význam jiných německých idiomů je ale pro našince zcela nesrozumitelný. Například německá fráze "Da steppt der Bär" neznamená "tancuje tu medvěd", ale "je to skvělá party". Stejně tak, pokud vám Němec řekne "Ich habe Schwein gehabt", neznamená to, že měl prase, ale že měl v něčem štěstí. Tyto a podobné fráze jsou sice někdy nespisovné, jsou ale běžně používány v německé konverzaci a jejich zvládnutí vám pomůže mnohem lépe se dorozumět.

Dostaňte němčinu "do ucha"

Naučit se slovíčka a psanou formu němčiny je důležité, ale pro porozumění mluvené němčině a pro rozhovory s běžnými lidmi je nezbytné si německý jazyk takzvaně naposlouchat. Reální lidé totiž mluví trochu jinak než hlasatelé z Deutsche Welle. Každý člověk má trochu odlišný přízvuk a němčina také obsahuje spoustu dialektů, které ovlivňují mluvu obyčejných lidí. K osvojení mluvené němčiny je tak nejefektivnější cestou poslech rodilých mluvčích.

Je samozřejmě možné poslouchat německé radiostanice nebo sledovat německy mluvené filmy. Obzvláště ty, u kterých znáte možnost zapnout si titulky, pomáhají účinně vybudovat pasivní slovní zásobu a porozumění mluvenému slovu. Nejúčinnější je však poslech audioknihy dostupné v online kurzu němčiny od Speaking Friends. Tato audio kniha byla připravena na míru pro vás a opakují se v ní slovíčka v narůstajících intervalech tak, aby jste se setkali se všemi variantami výslovnosti a použití.

Německá gramatika pro samouky

Pokud si německá slovíčka představíme jako cihly, které tvoří dům, tak gramatika je malta, která je drží pohromadě a dává jim tvar. Dům bez malty je pouze beztvará hromada cihel a jazyk bez gramatiky je pouze nesouvisející snůškou slov. V němčině je správné zvládnutí gramatiky ještě důležitější než v jiných jazycích, jelikož německý jazyk má takzvaný "pevný slovosled". Znamená to, že každé slovo ve větě má přesně určené místo a toto umístění a pořadí slov často rozhoduje o významu celé věty.

Na jednu stranu to umožňuje mnohem lepší porozumění hovorové němčině, například když víte, že sloveso bývá ve větě na konci, lépe pochopíte smysl věty i v případě, že nepochytíte některá z ostatních slov. Na stranu druhou to vyžaduje, abyste se gramatická pravidla opravdu naučili a správně je používali. Každopádně gramatika přichází na řadu až později, když máte zvládnutou kvalitní slovní zásobu, takže se předem ničeho neobávejte.

Proč se učit němčinu online

Zvládnutí německého jazyka je pro obyvatele středoevropského regionu velmi důležité. Obyvatel Evropské unie, pro které je němčina rodným jazykem, je mnohem více než Francouzů, Španělů či Britů. Po odchodu Velké Británie z EU bude navíc němčina dále nabývat na významu, stejně tak jako vliv Německa na naše hospodářství a celý chod Evropské unie.

Schopnost domluvit se německy vám umožní nejen získat lépe placené zaměstnání v zahraničních firmách, ale také možnost se domluvit téměř po celé Evropě. V Německu i Rakousku totiž sice žijí lidé, kteří ovládají angličtinu, ale zdaleka ne všichni a na potřebné úrovni. Pro efektivní komunikaci si tak bez němčiny často nevystačíte. Nezůstávejte tedy stranou a využijte možnosti naučit se německy online pomocí Speaking Friends. Znalost německého jazyka se vám v budoucnosti určitě bude hodit.

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!