Němčina online:

1. Německé fráze

Německé fráze

Říká se: Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.

Pro němčinu to platí dvojnásob – zejména u nás, kde je němčina neskutečně populární.

Pro správnou znalost jazyka však nestačí jen naučit se slovíčka a zvládnout gramatiku. V běžné, hovorové řečí se velmi často používají německé fráze, pomocí kterých hovořící vyjadřují své pocity či myšlenky.

Abyste se byli schopni rychle domluvit, není nic lepšího než se tyto fráze naučit. Proto vám teď ukážeme přehled těch nejlepších německých frází.

Jak se Vám daří?

Wie geht es Ihnen?

Rád Vás poznávám

Nett Sie kennenzulernen

Můžete mi pomoci?

Können Sie mir helfen?

Kde je nejbližší záchod?

Wo ist die nächste Toilette?

Promiňte

Entschuldigen Sie

Dal bych si pivo

Ich möchte gerne ein Bier

Kolik to stojí?

Wie viel kostet es?

Mohli byste prosím udělat fotku?

Könnten Sie bitte ein Foto machen?

Mrzí mě to

Es tut mir leid

Máte zapalovač?

Haben Sie ein Feuerzeug?

Děkuji pěkně.

Danke schön.

Prosím pěkně.

Bitte schön.

Kolik je hodin?

Wie viel Uhr ist es?

Jaké je Vaše telefonní číslo?

Wie ist Ihre Telefonnummer?

Prosím, mluvte pomaleji

Bitte sprechen Sie langsamer

Mám hlad

Ich habe Hunger

Kde jsou potraviny?

Wo ist ein Lebensmittelgeschäft?

Musím jít na internet

Ich muss ins Internet gehen

Máte přístup k internetu?

Haben Sie Internetzugang?

Máte pohlednice?

Haben Sie Postkarten?

Mohu platit kreditní kartou?

Kann ich mit Kreditkarte zahlen?

Kde si mohu vybrat peníze?

Wo kann ich Geld abheben?

Kde si mohu koupit vstupenky?

Wo kann ich Tickets kaufen?

Máte přítele?

Haben Sie einen Freund?

Každý den

Jeden Tag

Kolik je Vám let?

Wie alt sind Sie?

Kde to jsem?

Wo bin ich?

Máte dnes večer čas?

Haben Sie heute Abend Zeit?

Co je to?

Was ist das?

Pojďte za mnou.

Folgen Sie mir

Zajímavé rozdíly mezi německými frázemi a českými

Fráze je slovní obrat, úsloví či rčení, které se obvykle používá při určité příležitosti.

Speciální podmnožinou frází jsou takzvané idiomy. Idiom je ustálené slovní spojení, jehož význam nejde jednoduše vyvodit z překladu použitých slov. Proto překlad idiomů nelze brát doslova, ale pouze v přeneseném významu.

Přestože němčina používá mnoho frází s podobným významem jako fráze používané v češtině, spoustu dalších německých frází a idiomů zní českým studentům poněkud zvláštně a nejasně.

Například české slovní obraty jako: "zakopaný pes", "jádro pudla", nebo "je mi to buřt" bychom našli v nezměněné podobě i v německém jazyce. Ovšem význam německé fráze "Das Ist Jacke wie Hose", už se může jevit jako takový "překladatelský oříšek". Doslovný překlad zní "To je sako jako kalhoty" ale skutečný význam je "to je to to samé". Tento německý idiom má původ v 17 století, kdy se saka a kalhoty běžně šily ze stejného materiálu.

Abychom se byli schopni učit německé fráze efektivněji, je tedy dobré znát kontext a důvod proč se to tak říká. Zapamatování někdy docela obskurně znějících idiomů nám poté půjde snadněji.

Jak se naučit německé fráze efektivně

Jelikož se němčina a čeština vyvíjely ve stejném kulturním okruhu, některé německé fráze a idiomy mohou mít stejný nebo podobný význam jako v češtině, jiné však mohou mít význam zcela jiný, v některých případech až bizarně odlišný a nepochopitelný.

Nezbývá nám tedy než se je naučit zpaměti. Existuje však několik pomůcek, jak si zapamatování jednotlivých německých frází usnadnit a zefektivnit celý proces učení.

  • Komunikujte: Nejúčinnější metodou učení jakéhokoli jazyka je komunikace. Najděte si německy mluvící osoby a zkoušejte komunikovat co nejvíce. Nelekejte se, že neznáte nikoho, kdy by si chtěl povídat německy. Na internetu jsou desítky stránek, kde můžete komunikovat s rodilými mluvčími v jazyce, který se chcete naučit. I v našem kurzu němčiny na Speaking Friends jsme vytvořili sekci pro komunikaci s jazykovým partnerem. Z jiných stránek na internetu vám mohou pomoci například Sprachduo.de, mylanguageexchange.com, languageexchanges.com, nebo tandem.net.
  • Diskutujte: Pokud vaše znalost němčiny není zatím taková, abyste zvládli hovor s rodilým mluvčím, je možné komunikovat i v textové podobě. Na internetu najdete tisíce diskusních fór v němčině, kde můžete diskutovat na prakticky jakékoli téma, které vás zajímá. Díky diskusi se stejně smýšlejícími lidmi, se kterými máte společné zájmy, budete mít mnohem větší šanci se naučit nové německé fráze. Díky textové formě vás nebude tlačit čas a každou frázi či slovíčko, kterému nebudete rozumět, si můžete vyhledat ve slovníku.
  • Sledujte zprávy v němčině: Skvělým zdrojem nových frází jsou zprávy v němčině. Nalaďte si v televizi některý z německých zpravodajských kanálů a pravidelně poslouchejte německé zprávy. Popřípadě sledujte zprávy na některém německém zpravodajském serveru. Zvykněte si sledovat německé zprávy každý den místo českých zpráv. Každý den se tak dozvíte něco nového a aktuálního, a navíc se ze sledování německých zpráv dá velmi jednoduše udělat pravidelný zvyk, který zařadíte do svého běžného rozvrhu. Budete se tak učit německy nenásilnou formou, během své normální denní činnosti, a jako cenný bonus získáte jiný, nezaujatý pohled na nejrůznější události u nás a ve světě.

· Jednou z nejúčinnějších metod pro úspěšné zvládnutí jazyka na komunikační úrovni je samozřejmě život v německém prostředí. Jakmile se ocitnete v situaci, kdy nemůžete použít svůj rodný jazyk a veškerou komunikaci s lidmi musíte zvládnout v němčině, posune vás to neuvěřitelným způsobem kupředu. I za jediný měsíc, který strávíte v německém prostředí, zaznamenáte takové pokroky ve svých komunikačních schopnostech, jaké byste při běžném studiu u nás nedosáhli ani za rok. Pokud totiž nemáte jinou možnost než komunikovat v němčině, váš mozek si na to neuvěřitelně rychle zvykne a vy začnete německy i myslet a zpracovávat veškeré informace. Tím se nejen obrovsky zefektivní zapamatování nových frází a slov, ale je to také nejrychlejší cesta k plynné komunikaci.

  • Sledujte německy dabované filmy: Sledování filmů v němčině je neocenitelnou studnicí nových slovíček, slovních obratů a frází. Začněte třeba filmy, které již znáte z českého dabingu a pusťte si je namluvené německy, případně pouze s českými titulky. Budete možná překvapeni, jak se některé věci v německém dabingu liší od českého. Posléze můžete přejít ke sledování filmů pouze v němčině. Výhodou je v tomto případě možnost příjmu některé německých televizních stanic například pomocí satelitu či kabelové televize.
  • Sledujte německé youtubery: Pokud z nějakého důvodu nedisponujete možností příjmu německých TV stanic, můžete využít možnost sledovat německé rodilé mluvčí prostřednictvím Youtube. Najdete zde doslova desetitisíce kanálů, na kterých německy mluvící youtubeři prezentují svá videa. Nejde přitom jen o záležitost pro mladé, jak by se leckdo mohl domnívat. Videa pokrývají široké spektrum témat a své si zde najdou lidi z jakékoliv generace. Velkou výhodou Youtube je skutečnost, že protagonisté nejsou profesionální herci, a proto většinou mluví "jak jim zobák narostl". Naučíte se tak nejen spoustu nových frází, ale seznámíte se také s mnoha různými německými dialekty.
  • Hrajte počítačové hry: Pro ty mladší jsou zábavnou formou učení taky nejrůznější online počítačové hry, kde můžete komunikovat se svými spoluhráči pomocí hlasového chatu. Herní servery jsou často rozděleny podle jazykových variant. Začněte hrát některou z online her, které nabízejí hlasový chat, na některém německém serveru. Získáte tak možnost komunikovat s opravdu velkým množstvím lidí z různých věkových a sociálních skupin z nejrůznějších oblastí Německa. Díky častému používání slangu se tak můžete naučit mnoho nových frází.
  • Poslouchejte německou hudbu: Texty německých písní často obsahují různé fráze a idiomy, které si díky melodii, která je s nimi spojena snadněji zapamatujete. Navíc si můžete vybrat styl hudby, která vás zajímá a baví. Spojíte tak příjemné s užitečným.
  • Používejte slovník: Slovníky nejsou pouze na slovíčka. Existují také frazeologické slovníky, které místo slov obsahují celé věty, idiomy a fráze. Česko-německý frazeologický slovník by proto neměl chybět v knihovně nikomu, kdo to myslí s němčinou vážně. Slovník byste měli nosit neustále při sobě, abyste si mohli přeložit každou novou frázi nebo slovo, na které narazíte. Naštěstí není potřeba sebou tahat těžkou knihu. Existuje spousta mobilních aplikací a online slovníků, které máte neustále na dosah ruky.
  • Každou novou frázi, kterou se naučíte, si zapište do sešitu. Nikoli pouze překopírováním textu, ale hezky ručně, písmeno po písmenu. Během psaní rukou zapojujete jemnou motoriku a váš mozek se při tom více namáhá. To je také důvodem toho, že frázi, kterou jste si napsali, je mnohem obtížnější zapomenout. A navíc, ke svým zápiskům se můžete kdykoli vrátit a své znalosti německých frází si osvěžit.

Jak udělat učení německých frází zábavnější

Nejčastější příčinou, proč lidé v učení se cizí řeči selžou, je to, že jejich motivace není dostatečně silná, aby překonala některé nezáživné aspekty výuky. Učení se německým frázím ale může být zábava. Některé německé fráze totiž v doslovném překladu do češtiny znějí docela vtipně.

Zkuste si třeba představit situaci, která vyplývá z doslovného překladu některého idiomu. Například "Da steppt der Bär" neznamená, že někde tancoval medvěd, ale že to byla opravdu vydařená party. Pokud si v mysli spojíte příjemně strávený večer v klubu s představou medvěda, který tancuje uprostřed parketu, umožní vám to mnohem lépe si tuto frázi zapamatovat.

Můžete také udělat z učení soutěž. Domluvte se s kamarádem či spolužákem, a soutěžte, kdo z vás překvapí toho druhého novou frází. Naučte se neobvyklý idiom a nechte toho druhého hádat, co znamená a v jaké situaci by bylo možné ho použít.

Skvělým zdrojem nových frází jsou také různá přísloví, rčení a vtipy. Pokud zapojíte do výuky jazyka zábavu a humor, půjde vám získávání nových znalostí úplně samo.

Německé fráze rozšiřují taky gramatické dovednosti

Naučit se základní fráze nám pomůže zvládnout nejen běžnou komunikaci s rodilým mluvčím, ale pomůže nám také zvládnout a zautomatizovat německá gramatická pravidla, která mnoha českým žákům dělají ze začátku problémy.

Zvládnutí správného používání gramatických pravidel je v každém jazyce velmi důležitá a němčina není výjimkou. Ve skutečnosti jsou v němčině gramatická pravidla mnohem důležitější než v jiných jazycích, jelikož změna pořadí slov ve větě může kompletně změnit její smysl.

Pokud se naučíme frázi a budeme schopní ji ve správné situaci použít, snáze si také zapamatujeme gramatická pravidla, pomocí kterých je fráze vystavěna.

Čtení knih vás naučí správnému používání frází

Kniha je po psu nejlepší přítel člověka. U člověka, který se snaží proniknout do tajů německého jazyka, to však platí dvojnásobně. Čtení německé literatury nejen že obohatí vaše znalosti o mnoho nových slovíček, frází a slovních obratů, ale umožní vám také sdílet autorův pohled na svět a lépe pochopit emoční zabarvení jednotlivých frází a slov.

Umět použít ten správný slovní obrat ve správný čas je totiž velice důležité. Slovní obraty a idiomy, které můžete použít mezi přáteli, mohou být zcela nevhodné pro použití během obchodního jednání nebo při pracovním pohovoru.

Dalším důvodem, proč je čtení knih skvělé pro správné pochopení němčiny je fakt, že knihy obvykle obsahují mnohem květnatější a bohatší slovník než filmy nebo internetová videa. Běžný člověk se v hovoru nesoustředí tolik na sestavení správných vět a složitých souvětí, jako autor knihy.

Čtení knih v německém jazyce vás tak naučí mnohem více o hloubce a kráse německého jazyka než jakýkoli jiný zdroj a naučí vás fráze, idiomy a nová slova, ke kterým byste se jinak možná nedostali.

Aby pro vás učení němčiny bylo zároveň zábavou a inspirací, je třeba pečlivě vybírat, s kterou knihou z nepřeberné zásoby německé literatury začít. Pokud s němčinou teprve začínáte, není potřeba číst vrcholná díla Goetha, Schillera či jiných německých klasiků.

Klidně můžete začít s některou knihou, kterou jste již četli v češtině. Pomůže v osvojení základních obratů, a teprve až získáte více jistoty, můžete pokročit k nové literatuře. Případně si knihu německých vtipů a uvidíte, že pověsti o Němcích, kteří nerozumějí legraci, jsou daleko od pravdy. Německé vtipy bývají také skvělým zdrojem lidové slovesnosti, ze které se rekrutuje mnoho německých slovních obratů a kniha vtipů tak může být neocenitelným zdrojem nových frází a idiomů.

Znalost německých frází se vyplatí

Fráze a idiomy jsou často součástí nářečí, hovorové němčiny či slangu používaného v určitém prostředí. Poněvadž jsou fráze běžnou součástí hovorové němčiny, bez zvládnutí těchto slovních obratů se při komunikaci s německy mluvícími lidmi jen těžko obejdete.

Mnoho frází čerpá svůj původ z lidových zvyků, dávné literatury, historických událostí nebo lidových příběhů, mytologie a pohádek. Přestože čeština sdílí s němčinou společný kulturní prostor a některé české fráze byly doslova přejaté z němčiny, význam některých může být nejasný bez znalosti německé historie, literatury a lidových zvyků.

Správné použití frází vám umožní mluvit jako rodilí mluvčí, a také vám umožní vyjádřit vaše názory a pocity mnohem přesněji a jednodušeji. Stačí použít konkrétní frázi a nemusíte dlouho a složitě vysvětlovat co jste měli na mysli.

Německé idiomy a fráze obsahují mnoho odkazů na německou historii a také na německou kuchyni. Pokud se naučíte německé fráze, budete si schopni mnohem lépe užít nejen komunikaci s lidmi, ale také mnohem lépe pochopit jemné nuance v literatuře, filmu a v neposlední řadě získáte lepší pochopení německé kultury a historie.

Perfektní znalost němčiny vám přinese nejen rozšíření obzorů, přístup k novým informacím a možnost poznat nové přátele. Schopnost plynně se domluvit německy znamená nezanedbatelnou výhodu na pracovním trhu.

Se znalostí němčiny budete mít mnohem větší šanci získat lépe placené zaměstnání nejen u nás, ale také v německy mluvících zemích jako je Rakousko, Švýcarsko a samozřejmě Německo.

Každá cesta začíná prvním krokem.

Naučit se správně a efektivně používat německé fráze posune vaši schopnost komunikovat na mnohem vyšší úroveň.

Neodkládejte tedy studium německých frází na později kvůli tomu, že vám to připadá složité. Možná vám jednotlivé idiomy ze začátku nepůjdou příliš do hlavy, ale to ani trochu nevadí. Každý ze začátku dělá chyby, ale to by vás nemělo brzdit na vaší cestě kupředu.

Jediné, co se dá nazvat selháním je nedělat nic. Řeč není vědecká disciplína ani závod, ve kterém můžete být poraženi. Ve studiu jazyka existuje pouze mnoho různých stupňů úspěchu. Důležitá je komunikace mezi lidmi.

Pro úspěšnou komunikaci byste měli být schopni vyjádřit alespoň v hrubých rysech, co chcete sdělit a být schopni pochopit smysl toho, co váš protějšek chce sdělit vám.

A v tom vám znalost německých frází pomůže více než cokoli jiného.

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!