Jak se učit cizí jazyky

Lidé se učí cizí jazyky z různých důvodů. Někteří potřebují jazyk pro akademický nebo kariérní postup, jiní se chtějí dorozumět s rodinou či přáteli v zahraničí. Pro každého z nás je však konečný cíl stejný: naučit se rozumět a vyjadřovat v cizím jazyce.

Učení cizích jazyků umí být velmi uspokojivé, ale zároveň je i pořádně komplikované. Na to, aby člověk dosáhl svého cíle a uměl plynule mluvit musí projít dlouhou cestu. Tato cesta k plynulosti není přímočará. Naopak, nacházejí se na ní různé nástrahy, má plno zatáček a čeká vás mnoho překvapení. A hlavně se vám bude skoro po celou dobu zdát, že konec je v nedohlednu.

Kurzem Speaking Friends již úspěšně prošli tisíce studentů. Jsme velmi rádi, že jsme tolika lidem pomohli naplnit jejich cíl. Každý z nich nás zároveň něco naučil. Mnozí sdíleli své strasti na této cestě k plynulosti. Dostali jsme stovky emailů prosící o radu a s každým jsem se vždy rád podělil o své zkušenosti.

Postupem času jsem si začal všímat, že lidé musí na cestě k plynulosti překonávat čtyři hlavní typy překážek. Každý, kdo se vydá na tuto cestu, si tím projde. Dokonce se dá říci, že se to netýká pouze cizích jazyků, protože podobné překážky nás čekají při cestě za zvládnutím čehokoli. Pro dosažení cíle vždy potřebujeme vědět: jak začít, jak vydržet, jak postupovat efektivně, a jak si najít čas.

Rozhodl jsem se tedy napsat tuto příručku, kterou jsem rozdělil do čtyř článků. V každém z nich najdete návod na úspěšné zvládnutí jedné překážky. Vím, že cesta k plynulosti každého z vás je mírně odlišná a unikátní, ale základy jsou podobné. Proto věřím, že vám tato příručka na té vaší cestě umožní chytit druhý dech, když to budete potřebovat :-)

Jak začít

Když se vydáme na cestu za svým cílem, musíme nejprve vědět správně vykročit. První kroky jsou jedny z nejdůležitějších a mohou ovlivnit celý zbytek pouti. V prvním článku vám na vlastních zkušenostech vysvětlím, co nám při učení cizích jazyků přinese nejrychlejší start.

Jak vydržet

Když jsme už správně vystartovali, musíme si dát pozor, aby nám nedošel dech. Proto se ve druhém článku podíváme na to, jaké nástrahy nás budou čekat a jak je zvládnout.

Jak se učit efektivně

Když se putování cizími jazyky pomalu dostává do našeho každodenního života, je důležité na této cestě nezastal a neztratit se. Abychom pokročili efektivně, vysvětlíme si ve třetím článku, jako zlepšování v cizích jazycích funguje a co má při učení vlastně smysl.

Jak si najít čas na učení

Během naší cesty bude náš cíl opakovaně ohrožovat nedostatek času. Přece jenom má den pouze 24 hodin a chceme toho stihnout tolik, že častokrát máme nutkání odsunout učení na vedlejší kolej. Proto si ve čtvrtém článku vysvětlíme, jestli se to dá zvládnout, i když budeme vytíženi a unavení.

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!