Jak se efektivně učit

Když slyšíme nějaký neznámý jazyk, zní to jako náhodná sprška slabik. Ani jen neumíme rozeznat, kde se jedno slovo začíná a druhé končí. Určitě ten pocit znáte. Postupně se však začneme orientovat a najednou víme rozlišit jednotlivá slova. Když se nadále s jazykem setkáváme nebo se naučíme základní slovíčka, najednou začneme rozeznávat podstatná jména od sloves. Takto se to exponenciálně stupňuje.

Když jsme s cizím jazykem v kontaktu při různých situacích (například při čtení knihy nebo sledování filmů), náš rozum si začne všímat, jak daný jazyk funguje. Začne si pamatovat struktury, které se opakují nejčastěji. Neděláme to vědomě. Vše se děje automaticky, protože příroda nás tak vybavila, abychom se jako děti uměli zorientovat v neznámém světě. Získáváme informace z okolí a na nich stavíme další poznatky.

Jak se jazyk učit

Mnoho studentů se ptá, jaký je nejlepší způsob učení angličtiny online anebo jiných cizích jazyků. Jak postupovat, abychom se co nejrychleji zlepšovali?

Vysvětlíme si to na příkladu. Představte si jazyk jako les s různými cestičkami, stromy a rostlinami. Když poprvé takovým lesem procházíte, moc si z něj nezapamatujete. Soustředíte se na to, abyste se v něm neztratili. Čím častěji jím projdete, tím více ho začnete poznávat. Vyzkoušíte nové cestičky, všimnete si nejzajímavější stromy a možná se i skloníte k nějaké neobvyklé rostlince.

Nyní si představte, že vám nejprve někdo před vstupem do lesa popsal všechny stromy a všechny cestičky, a až potom vás tam poslal. Věděli byste si pak v lese vzpomenout na to množství informací? Pravděpodobně by se vám to akorát popletlo a opět byste měli co dělat, abyste neztratili.

A co kdyby vám někdo začal ty cestičky a stromy vysvětlovat až poté, co jste se již lesem párkrát prošli sami? Tehdy už by vám to jistě dávalo větší smysl. Pospomínali byste si, že takový a takový strom jste již viděli. Tehdy byste si výklad mnohem snadněji a trvaleji zapamatovali.

Když pak vkročíte do lesa opět, začnete si to užívat. Už budete vědět, kam jednotlivé cestičky vedou, jaké typy stromů a rostlin tam jsou. Čím dál tím víc to bude zajímavé. Až se dostanete do bodu, kdy budete lesem procházet automaticky, aniž byste nad tím přemýšleli.

Tehdy jste dosáhli plynulosti.

Vystavujte se jazyku co nejčastěji

Jak vidíte, tak to funguje i s cizími jazyky. Ve školách se nám snaží vysvětlit a popsat každé gramatické pravidlo předtím, než jsme vůbec přišli s jazykem pořádně do kontaktu. To nás umí pěkně zamotat. S jazykem je třeba seznamovat postupně. Musíme se s ním setkávat i před tím, než všemu budeme rozumět. To je právě ten proces.

Pro zvládnutí cizího jazyka ho potřebujeme dostat pod kůži. Potřebujeme, abychom ho plně pochopili. Tehdy dokáže náš rozum vyjadřovat myšlenky plynule tak, jak potřebuje. Abychom jazyk plně pochopili, je nutné být s ním co nejčastěji ve styku. Slovní zásoba, gramatika a další prvky jazyka se nám tak ukládají do paměti, aniž bychom si to uvědomovali. Opakovaným vystavováním se jazyku začneme chápat jeho strukturu tak jako dítě v kolébce, které pouze poslouchá a sleduje své okolí.

Pro úspěšné zvládnutí cizího jazyku potřebujeme mít správný postoj k učení. Bez pozitivního naladění to půjde velmi pomalu. Učení nás nemusí vysloveně bavit, ale musíme v tom vidět určité zadostiučinění. Je třeba se těšit z každého nového slovíčka, které se naučíme. Je třeba se pochlubit z porozumění každé nové věty. Pouze tak se mysl naplno otevře a začneme nové informace přijímat s otevřenou náručí.

Dejte tomu čas

Nikdo učený z nebe nespadl. Lidé, kteří cizí jazyk zvládli, do toho investovali hodně času. Nejedná se pouze o náš čas. Naopak, jedná se o skutečný kalendářní čas. Když se budete učit osm hodin v jeden den, hodně si toho nezapamatujete. Když se však budete učit půlhodinku každý den následující dva týdny, uděláte velký pokrok. Učení nelze urychlit.

Nejrychlejší postup dosáhneme, když se opakovaně setkáváme se stejnými výrazy v různém kontextu. Když se například setkáme s neznámým slovíčkem v textu, automaticky si domyslíme jeho význam, ale nemusí to být ta nejpřesnější volba. Když se s tím slovíčkem setkáme o chvíli opět v jiné větě, již budeme vědět uhodnout přesněji, co znamená. Zároveň si ho začneme zapamatuje. Totéž platí kromě slovíček io gramatických strukturách.

Proto jsme do kurzu Speaking Friends přidali speciální příběh Cat Riston. Je napsán tak, aby se v něm jednotlivé výrazy opakovali ve zvyšujících se intervalech. Tím se jednak ukládají do paměti a jednak studenti angličtiny pro samouky nebo jiných cizích jazyků nemají problém poznávat neznámé slovíčka. Zároveň si tak zopakují materiál z ostatních sekcí kurzu.

Vystavujte se tedy cizímu jazyku co nejvíce. Hlavně se při tom bavte a dejte tomu čas. Ani se nestihnete divit a přijde to samo :-)

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!