Anglické fráze

Hledáte rychlý způsob, jak se naučit angličtinu? Už jistě víte, že žádné magické mávnutí kouzelným proutkem nás cizí jazyk nenaučí. Proto to ani neslibujeme. Existuje však způsob, jak své znalosti nastartovat a dosáhnout konverzační úrovně za zlomek času.

V tomto článku je vysvětleno, jak se pomocí anglických frází dá zvládnout jazyk skutečně rychle. Najdete zde také mnoho užitečných materiálů ke stažení, které vám při učení mohou výrazně pomoci.

Nejdůležitější anglické fráze

V této tabulce najdete 20 užitečných anglických frází. Tip: když si stránku obnovíte, zobrazí se jiných 20 frází.


It's a secretTo je tajemství
Let me introduce my friendDovolte mi představit mého kamaráda
I will take care of itJá se o to postarám
Where would you like to go?Kam bys chtěla jít?
Be carefulBuď opatrný
Thanks for inviting meDíky za pozvání
How many times a week?Kolikrát týdně?
When do you have holidays?Kdy máš prázdniny?
It was a jokeTo byl vtip
Let's go for a vacationPojeďme na dovolenou
Do you have a car?Máš auto?
Can you pass me the salt, please?Můžeš mi prosím podat sůl?
I will pick you upVyzvednu tě
I hope they will winDoufám, že vyhrají
Wake upVzbuď se
Do you want to go with us?Chceš jít s námi?
Are you asleep?Už spíš?
That's a good ideaTo je dobrý nápad
Thanks for askingDíky za optání
How was the movie?Jaký byl film?

Proč jsou anglické fráze důležité

Při učení frází se nám v paměti automaticky propojují slovíčka a jejich významy. Vezměme si například slovíčko "accommodation" (ubytování). Je poměrně dlouhé. Když se ho naučíme o samotě, není jednoduché si na něj vzpomenout v náhodné konverzaci, když se nám to zrovna hodí. Pokud se však naučíme rovnou celou anglickou frázi "What types of accommodation do you offer?" (Jaké typy ubytování nabízíte?) - hned máme slovíčko propojené smyslově s dalšími a v mysli se nám uloží jeho význam i použití.

Zároveň jsou anglické fráze neocenitelným pomocníkem při reálných konverzacích. Pokud se naučíme jednotlivá slovíčka, musíme v konverzaci projít dvěma obtížnými úkoly. Za prvé, vzpomenout si na všechny slovíčka potřebná na popsání toho, co chceme. Za druhé, poskládání těchto slovíček do smysluplné věty. Pokud se však naučíme vhodnou anglickou frázi jako celek, místo těch dvou náročných úkolů nám už najednou stačí pouze vybavit si potřebnou frázi.


Tady si můžete stáhnout zdarma audio nahrávku nejdůležitějších anglických frází: Anglické fráze

Nemluvě o tom, že anglické fráze nám pomáhají nakopnout naše jazykové znalosti za minimum námahy. Tím dostáváme odměnu v podobě pocitu zadostiučinění, který nás motivuje k dalšímu učení. Vezměme si jako příklad dva studenty, kteří se měsíc učí cizí jazyk. První student začíná klasicky. Otevře si učebnici gramatiky, kde má vysvětlen přítomný čas sloves, naučí se několik základných slovíček a snaží se pochopit skladbu vět.

Druhý student místo toho sáhne po nejdůležitějších anglických frázích a v průběhu měsíce se denně naučí 10 frází, takže na konci jejich umí 300. Ví se vyjádřit v různých oblastech jako seznamování, nakupování, kultura, zábava, párty, rodina, apod.

Nyní tyto dva studenty postavme před cizince a porovnejme jejich konverzační schopnosti. Netřeba zdůrazňovat, jak velký rozdíl mezi nimi bude a kteří z nich bude cítit více zadostiučinění a motivace k dalšímu studiu.

Zajímavé je, že student angličtiny pro samouky učící se fráze předstihne brzy klasického studenta i v gramatice. Jak je to možné? Pomocí anglických frází je student vystavován všem základním formám gramatických konstrukcí, které se neustále opakují a jejich lexikololgie se mu vrývá do paměti. Zcela bez námahy. Je to podobné, jako když se dítě naučí ohýbat slova a časovat slovesa aniž by kdy chytlo učebnici gramatiky. Je to ten nejpřirozenější a nejjednodušší způsob.


Znamená to, že anglickou gramatiku bychom se neměli učit? Rozhodně ne. Jen je třeba si uvědomit, že na všechno je správný čas. Pokud jste připraveni na gramatiku, využijte náš nástroj na trénování nepravidelných anglických sloves: Anglická nepravidelná slovesa

I v našem kurzu máme sekci gramatiky s přehledným shrnutím těch nejdůležitějších oblastí a různými cvičeními. I když je tedy gramatika stále důležitá, je lepší ji nechat až na mnohem později, když už člověk zná základní anglické fráze a slovní zásoba mu nedělá problém. Jedná se o renesanci myšlenek velkých myslitelů, kteří dokázali naučit tisíce studentů cizí jazyk bez pomoci počítačů a internetu. Práce Jamese Hamiltona říká: "Teorie gramatiky by se měla vyučovat, až když žák umí přečíst a pochopit alespoň jednoduchou knihu v cizím jazyce."

Na slovech Hamiltona je hodně pravdy. Běžně používané učební metody, ať už je to angličtina pro samouky nebo angličtina v kurzech, často mají dva hlavní nedostatky. Jedním z nich je ubíjející procvičování gramatiky, které odrazuje mnoho potenciálních studentů. Druhým je důraz na množství zbytečných detailů, které zpomalují proces učení a přecpávají paměť studenta zbytečnými informacemi, čímž se slovní zásoba stává nepoužitelná.

Vezměme si například jazykový kurz, kde se studenti učí, jak se řekne "Já jsem". Hned na to je zcela zbytečné se učit, jak se řekne "Jmenuji se", protože se už umíme představit jinými slovy. Totéž platí pro kombinace jako například "Odkud jsi?" a "Odkud pocházíš?". Pokud učitelé zahlcují studenty takovými duplicitními anglickými frázemi a přidají do toho množství nevhodné gramatiky, odradilo by to každého.

Angličtina pro samouky může jít mnohem rychleji. Nedávné studie ukazují obrovský význam čtení. Potvrdilo se, že čtení a sledování filmů v cizích jazycích značně pomáhá urychlit proces učení a je stále oblíbenějším způsobem, jak dosáhnout plynulosti v mluvení.

Avšak aby čtení knih a sledování filmů bylo zábavné, je třeba rozumět obsahu. A jedinou nutností pro porozumění jsou zvládnuté anglické fráze a dostatečná slovní zásoba. To představuje problém pro staré učební metody. Klasická esej Ernesta Bluma říká: "Počet slov, které se studenti naučí ve většině kurzů, je méně, než polovina potřebné slovní zásoby pro pochopení cizojazyčných knih."
My jsme tady proto, abychom to změnili.

Pro dosažení vysoké efektivity výuky používáme dva principy, na kterých stojí náš online kurz angličtiny pro samouky. Prvním principem je paměťová technika zvaná Spaced Repetition, kterou Paul Pimsleur popisuje jako "postupné opakování ve zvyšujících se intervalech s výrazným efektem na úroveň pamatování si učebního materiálu". Sami jsme si vytvořili a poctivě otestovali systém, který řadí anglické fráze a slovíčka do speciální posloupnosti. Díky důslednému opakování se naším studentům ukládá angličtina do dlouhodobé paměti, takže už nikdy nezapomenou, co se jednou naučí.

Druhým principem je ruční třídění slovíček a frází, které jsme pro vás připravili. Prošli jsme si jedno po druhém a vybrali pouze to nejdůležitější, abychom neztráceli váš čas. Zaměřovali jsme se na míru praktického použití v každodenní konverzaci. K výběru jsme zohlednili desítku významných zahraničních vědeckých publikací o frekvenci slov a spojili jsme je s našimi vlastními empirickými zkušenostmi.

Věděli jste, že při naučení 150 nejpoužívanějších slovíček pokryjete až polovinu jakéhokoliv textu nebo konverzace. A teď si představte, co dokážete s tisícemi ručně vybraných slovíček a stovkami anglických frází, které se bleskově naučíte v našem online kurzu. Doslova to rozváže váš jazyk v konverzaci. To vám přidá motivaci k dalšímu učení a vaše znalosti se začnou nabalovat jako lavina.

Když mluvíme o motivaci, je vhodné připomenout i specifickou kategorii anglických frází, které to ještě umocňují. Touto kategorií jsou motivační citáty. Například výrok Benjamina Franklina: "An investment in knowledge pays the best interest" (Investice do znalostí vyplácí nejvyšší úrok). S každým výrokem, s každou větou dostáváte novou dávku inspirace a motivace.


Výroky jsou zpravidla těžší než jednoduché konverzační fráze, ale dávají učení hlubší rozměr. Stáhněte si zajímavé výroky v PDF i s nahrávkou: Anglické citáty

Někdy však potřebujeme vedle motivace i zábavu. V tom případě není nic lepšího, než seskupit si anglické fráze tak, aby na sebe navazovaly, a tím vytvořit smysluplné dialogy. Pomocí dialogů je učení nejen zábavnější, ale vidíme také reálný obraz konverzace v různých situacích. Díky tomu se naučíme pohotově odpovídat na běžné otázky a díváme se na rozhovor v cizím jazyce z většího nadhledu.

Dialogy se dají také využít k procvičování konverzace v případě, že naším zdrojem studia je angličtina pro samouky - to znamená, učíme se bez lektora. Výborným způsobem, jak docílit plynulost pomocí frází seskupených v dialozích je ponechat si jenom jednu stranu dialogu a aktivně se do dialogu zapojit vlastními slovy.

Koneckonců, pohotovost v konverzaci je většinou ta hlavní motivace, která nás při učení angličtiny pro samouky pohání. A jednoznačně můžeme říci, že anglické fráze nás provedou cestou ke konverzaci nejrychleji.


Doufáme, že tento článek je pro Vás užitečný. Velmi bychom se potěšili, kdybyste ho sdíleli na Facebooku, aby se dostal k co nejvíce lidem:

 

Naučte se cizí jazyky super-rychle!