Anglické fráze

Hledáte rychlý způsob, jak se naučit angličtinu? Už jistě víte, že žádné magické mávnutí kouzelným proutkem nás cizí jazyk nenaučí. Proto to ani neslibujeme. Existuje však způsob, jak své znalosti nastartovat a dosáhnout konverzační úrovně za zlomek času.

V tomto článku je vysvětleno, jak se pomocí anglických frází dá zvládnout jazyk skutečně rychle. Najdete zde také mnoho užitečných materiálů ke stažení, které vám při učení mohou výrazně pomoci.

Nejdůležitější anglické fráze

V této tabulce najdete 20 užitečných anglických frází. Tip: když si stránku obnovíte, zobrazí se jiných 20 frází.


Turn leftOdbočit vlevo
Are you ready?Jste připraveni?
What is this?Co je to?
How far is it?Jak je to daleko?
Where can I buy traditional food?Kde mohu koupit tradiční jídlo?
How are you?Jak to jde?
Which platform?Které nástupiště?
What did you say?Co jsi říkal?
Nice to meet youRád vás poznávám
Are you free tonight?Máte dnes večer čas?
Can you please take a picture?Můžete prosím udělat foto?
Come herePojď sem
Arrival timeČas příjezdu
Is there a cafe nearby?Je zde v okolí kavárna?
May I open the window?Mohu otevřít okno?
I feel sickJe mi špatně
You are kidding!Děláš si srandu!
I will call youZavolám ti
Let's go for a vacationPojeďme na dovolenou
I have to goMusím jít

Proč jsou anglické fráze důležité

Při učení frází se nám v paměti automaticky propojují slovíčka a jejich významy. Vezměme si například slovíčko "accommodation" (ubytování). Je poměrně dlouhé. Když se ho naučíme o samotě, není jednoduché si na něj vzpomenout v náhodné konverzaci, když se nám to zrovna hodí. Pokud se však naučíme rovnou celou anglickou frázi "What types of accommodation do you offer?" (Jaké typy ubytování nabízíte?) - hned máme slovíčko propojené smyslově s dalšími a v mysli se nám uloží jeho význam i použití.

Zároveň jsou anglické fráze neocenitelným pomocníkem při reálných konverzacích. Pokud se naučíme jednotlivá slovíčka, musíme v konverzaci projít dvěma obtížnými úkoly. Za prvé, vzpomenout si na všechny slovíčka potřebná na popsání toho, co chceme. Za druhé, poskládání těchto slovíček do smysluplné věty. Pokud se však naučíme vhodnou anglickou frázi jako celek, místo těch dvou náročných úkolů nám už najednou stačí pouze vybavit si potřebnou frázi.


Tady si můžete stáhnout zdarma audio nahrávku nejdůležitějších anglických frází: Anglické fráze

Nemluvě o tom, že anglické fráze nám pomáhají nakopnout naše jazykové znalosti za minimum námahy. Tím dostáváme odměnu v podobě pocitu zadostiučinění, který nás motivuje k dalšímu učení. Vezměme si jako příklad dva studenty, kteří se měsíc učí cizí jazyk. První student začíná klasicky. Otevře si učebnici gramatiky, kde má vysvětlen přítomný čas sloves, naučí se několik základných slovíček a snaží se pochopit skladbu vět.

Druhý student místo toho sáhne po nejdůležitějších anglických frázích a v průběhu měsíce se denně naučí 10 frází, takže na konci jejich umí 300. Ví se vyjádřit v různých oblastech jako seznamování, nakupování, kultura, zábava, párty, rodina, apod.

Nyní tyto dva studenty postavme před cizince a porovnejme jejich konverzační schopnosti. Netřeba zdůrazňovat, jak velký rozdíl mezi nimi bude a kteří z nich bude cítit více zadostiučinění a motivace k dalšímu studiu.

Zajímavé je, že student angličtiny pro samouky učící se fráze předstihne brzy klasického studenta i v gramatice. Jak je to možné? Pomocí anglických frází je student vystavován všem základním formám gramatických konstrukcí, které se neustále opakují a jejich lexikololgie se mu vrývá do paměti. Zcela bez námahy. Je to podobné, jako když se dítě naučí ohýbat slova a časovat slovesa aniž by kdy chytlo učebnici gramatiky. Je to ten nejpřirozenější a nejjednodušší způsob.


Znamená to, že anglickou gramatiku bychom se neměli učit? Rozhodně ne. Jen je třeba si uvědomit, že na všechno je správný čas. Pokud jste připraveni na gramatiku, využijte náš nástroj na trénování nepravidelných anglických sloves: Anglická nepravidelná slovesa

I v našem kurzu máme sekci gramatiky s přehledným shrnutím těch nejdůležitějších oblastí a různými cvičeními. I když je tedy gramatika stále důležitá, je lepší ji nechat až na mnohem později, když už člověk zná základní anglické fráze a slovní zásoba mu nedělá problém. Jedná se o renesanci myšlenek velkých myslitelů, kteří dokázali naučit tisíce studentů cizí jazyk bez pomoci počítačů a internetu. Práce Jamese Hamiltona říká: "Teorie gramatiky by se měla vyučovat, až když žák umí přečíst a pochopit alespoň jednoduchou knihu v cizím jazyce."

Na slovech Hamiltona je hodně pravdy. Běžně používané učební metody, ať už je to angličtina pro samouky nebo angličtina v kurzech, často mají dva hlavní nedostatky. Jedním z nich je ubíjející procvičování gramatiky, které odrazuje mnoho potenciálních studentů. Druhým je důraz na množství zbytečných detailů, které zpomalují proces učení a přecpávají paměť studenta zbytečnými informacemi, čímž se slovní zásoba stává nepoužitelná.

Vezměme si například jazykový kurz, kde se studenti učí, jak se řekne "Já jsem". Hned na to je zcela zbytečné se učit, jak se řekne "Jmenuji se", protože se už umíme představit jinými slovy. Totéž platí pro kombinace jako například "Odkud jsi?" a "Odkud pocházíš?". Pokud učitelé zahlcují studenty takovými duplicitními anglickými frázemi a přidají do toho množství nevhodné gramatiky, odradilo by to každého.

Angličtina pro samouky může jít mnohem rychleji. Nedávné studie ukazují obrovský význam čtení. Potvrdilo se, že čtení a sledování filmů v cizích jazycích značně pomáhá urychlit proces učení a je stále oblíbenějším způsobem, jak dosáhnout plynulosti v mluvení.

Avšak aby čtení knih a sledování filmů bylo zábavné, je třeba rozumět obsahu. A jedinou nutností pro porozumění jsou zvládnuté anglické fráze a dostatečná slovní zásoba. To představuje problém pro staré učební metody. Klasická esej Ernesta Bluma říká: "Počet slov, které se studenti naučí ve většině kurzů, je méně, než polovina potřebné slovní zásoby pro pochopení cizojazyčných knih."
My jsme tady proto, abychom to změnili.

Pro dosažení vysoké efektivity výuky používáme dva principy, na kterých stojí náš online kurz angličtiny pro samouky. Prvním principem je paměťová technika zvaná Spaced Repetition, kterou Paul Pimsleur popisuje jako "postupné opakování ve zvyšujících se intervalech s výrazným efektem na úroveň pamatování si učebního materiálu". Sami jsme si vytvořili a poctivě otestovali systém, který řadí anglické fráze a slovíčka do speciální posloupnosti. Díky důslednému opakování se naším studentům ukládá angličtina do dlouhodobé paměti, takže už nikdy nezapomenou, co se jednou naučí.

Druhým principem je ruční třídění slovíček a frází, které jsme pro vás připravili. Prošli jsme si jedno po druhém a vybrali pouze to nejdůležitější, abychom neztráceli váš čas. Zaměřovali jsme se na míru praktického použití v každodenní konverzaci. K výběru jsme zohlednili desítku významných zahraničních vědeckých publikací o frekvenci slov a spojili jsme je s našimi vlastními empirickými zkušenostmi.

Věděli jste, že při naučení 150 nejpoužívanějších slovíček pokryjete až polovinu jakéhokoliv textu nebo konverzace. A teď si představte, co dokážete s tisícemi ručně vybraných slovíček a stovkami anglických frází, které se bleskově naučíte v našem online kurzu. Doslova to rozváže váš jazyk v konverzaci. To vám přidá motivaci k dalšímu učení a vaše znalosti se začnou nabalovat jako lavina.

Když mluvíme o motivaci, je vhodné připomenout i specifickou kategorii anglických frází, které to ještě umocňují. Touto kategorií jsou motivační citáty. Například výrok Benjamina Franklina: "An investment in knowledge pays the best interest" (Investice do znalostí vyplácí nejvyšší úrok). S každým výrokem, s každou větou dostáváte novou dávku inspirace a motivace.


Výroky jsou zpravidla těžší než jednoduché konverzační fráze, ale dávají učení hlubší rozměr. Stáhněte si zajímavé výroky v PDF i s nahrávkou: Anglické citáty

Někdy však potřebujeme vedle motivace i zábavu. V tom případě není nic lepšího, než seskupit si anglické fráze tak, aby na sebe navazovaly, a tím vytvořit smysluplné dialogy. Pomocí dialogů je učení nejen zábavnější, ale vidíme také reálný obraz konverzace v různých situacích. Díky tomu se naučíme pohotově odpovídat na běžné otázky a díváme se na rozhovor v cizím jazyce z většího nadhledu.

Dialogy se dají také využít k procvičování konverzace v případě, že naším zdrojem studia je angličtina pro samouky - to znamená, učíme se bez lektora. Výborným způsobem, jak docílit plynulost pomocí frází seskupených v dialozích je ponechat si jenom jednu stranu dialogu a aktivně se do dialogu zapojit vlastními slovy.

Koneckonců, pohotovost v konverzaci je většinou ta hlavní motivace, která nás při učení angličtiny pro samouky pohání. A jednoznačně můžeme říci, že anglické fráze nás provedou cestou ke konverzaci nejrychleji.

Děkujeme za zájem o náš článek :) Pokud chcete dostávat naše tajné tipy o cizích jazycích emailem, můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru a navíc dostanete obratem i naši e-knihu zdarma.

A nezapomeňte vyzkoušet náš online kurz!


Doufáme, že tento článek je pro Vás užitečný. Velmi bychom se potěšili, kdybyste ho sdíleli na Facebooku, aby se dostal k co nejvíce lidem:

Rozdíl mezi anglickou frází a frazeologismem

Zatímco anglické fráze jsou celé věty, frazeologismy (nebo frazémy) jsou pouze ustálená spojení, které mají zpravidla obrazný význam. Například frazém "dostat kapky" říká přeneseně o tom, že někdo dostal vynadáno.

Anglické fráze jsme si již vysvětlili výše.

Nyní si ukážeme, jak nám mohou při učení pomoci anglické frazeologismy. Pro jednoduchost si je rozdělme do tří kategorií:

 1. Frázová slovesa
 2. Idiomy a ustálená spojení
 3. Slangové slovíčka a výrazy

Podívejme se na každou kategorii zvlášť.

1. Anglická frázová slovesa

Anglicky phrasal verbs jsou slovní spojení, které se skládají z plnovýznamového slovesa a předložky nebo příslovce. Někdy je nelze doslovně přeložit, protože mají svůj vlastní, ustálený význam. A teď pozor - některé frázová slovesa mohou mít významů i několik.

Ukažme si to na příkladu:

Sloveso look znamená dívat se. Nicméně, když k němu přidáme předložku, vznikne nám frázová sloveso s úplně novým významem. Například look at - tedy dívat se na, look for - hledat, look after - starat se, look up - vyhledat.

U některých frázových sloves můžete mít pocit, že se dají nahradit jiným slovem. Je to opravdu tak a závažná chyba to v podstatě ani není - vždyť druhá strana určitě pochopí i z běžné anglické fráze, co jste chtěli říct. Ale... když se už cizí jazyk učíme, chceme se ho přece naučit opravdu. V běžné hovorové angličtině jsou frázová slovesa opravdu frekventované. Takže namísto hold on (počkej) rodilý mluvčí zřídka řekne wait. Nebo místo look up (vyhledat) zřídka uslyšíte search, i když překlad obou slov je prakticky stejný.

Anglická frázová slovesa se vnímají jako jedno slovíčko, které vždy používáme celé, přičemž ve větě se jeho stavba (pořadí jednotlivých slov) může, ale i nemusí změnit. Zde se dostáváme ke dvěma typům frázových sloves:

 • Dělitelné - část, která se na sloveso připojuje, je vázána na nějaký předmět, se kterým můžeme volně pohybovat a tedy frázové sloveso můžeme rozdělit a předmět vsunout do středu.
  Například: You made up this story. (Ten příběh sis vymyslel.) Ale můžete říci také: You made this story up.
 • Nedělitelné - pokud je sloveso nedělitelné, předmět může stát jen za jeho přípojnou částí a frázová sloveso tedy nemůžeme rozdělit. Je také možné, že toto sloveso předmět ani nepotřebuje.
  Například: We are looking after the children. (Dáváme pozor na děti.) Ale ne: We are looking the children after.

Frázových sloves je tolik, že na ně existují i ​​samostatné učebnice. Postačí vám ale i zdroje z internetu, například tato stránka to má pěkně zpracované.

https://www.jazyky-online.info/anglictina/frazova_slovesa.php/

2. Anglické idiomy a ustálená spojení

"It's a piece of cake" je typickým příkladem idiomu. V doslovném překladu to znamená kousek koláče, ale v tom přeneseném se jedná o něco jednoduché (řekněme česky by to bylo "snadné jako malina"). Idiomy jsou jazyková konstrukce, která funguje zejména v přeneseném významu, jak můžete vidět, při doslovném překladu buď znamená něco jiného, ​​nebo nedává žádný smysl.

Idiomy a fráze se v angličtině objevují častěji než v češtině, proto je dobré, abyste si ty nejpoužívanější osvojili. Podobně jako u frázových sloves se je musíte naučit, mají totiž svůj pevný, neměnný tvar.

Zde je několik příkladů idiomů:

 • To spill the beans - vykecat něco, prozradit tajemství
 • As like as two peas - v doslovném překladu než dvě fazole, v přeneseném podobný jako vejce vejci
 • To cry over splilled milk - stejně jako u nás, plakat na rozlitým mlékem, tedy nadarmo naříkat nad něčím ztraceným
 • Big fish - tedy velká ryba, se používá k označení důležité osoby
 • To have a lot on one's plate - mít toho příliš mnoho "na talíři", pouštět se do hodně věcí
 • To pull one's leg - táhnout někoho za nos, natahovat
 • To keep in the dark - někomu něco zatajit

A přidávám i několik frází z běžného života, které můžete skvěle využít v konverzaci. Některé z nich dávají smysl na první pohled, jiné se ale přímo z češtiny do angličtiny nedají přeložit. A přesně proto se jich třeba jednoduše naučit.

 • What's up? - Co se děje? Jak se máš?
 • I mean it! - Myslím to vážně.
 • That's a good idea. - To je dobrý nápad.
 • Cut the crap! - Neříkej nesmysly!
 • It was a joke. - To byl vtip.
 • Time's up! - Čas vypršel.
 • It's my turn. - Jsem na řadě.
 • Mind your own bussines! - Starej se o sebe!
 • Give me a hand please! - Pomoz mi prosím!
 • It's none of your business. - Do toho tě nic není.
 • Don't get me wrong. - Nechápej mě špatně.
 • It doesn't make any difference. - Nehraje to žádnou roli.

3. Anglická slangová slovíčka a výrazy

Slang je vlastně neformální styl řeči - určitým způsobem totiž nahrazuje běžnou formální komunikaci a pro některé lidi je často nesrozumitelný (např. pro starší lidi). Také představuje humornou nebo vulgární alternativu běžného spisovného jazyka.

Množství příkladů slangu obsahují anglické fráze zejména ve filmech a seriálech, přičemž platí, že Angličané, Američané, Irové či Australané používají různé slangové slovíčka.

Zde je několik běžných příkladů:

 • Bucks - peníze, prachy
 • Rookie - začátečník, zelenáč
 • Loaded - bohatý, zazobaný
 • Bullshit - hloupost, blbost
 • Dorky - hlupák, hňup
 • Booze - alkohol, chlast
 • Awesome - úžasné, dělo
 • Lame - trapné, suché

Jak na anglické fráze a frázová slovesa?

Kvůli tomu, že anglické frazeologismy mnohokrát v doslovném překladu nedávají smysl, musíte se je naučit nazpaměť. Při učení se vždy soustřeďte na to, abyste je používali v kontextu, tedy ve větách.

Ideálně se učte frazeologismy přímo jako součást frází. Například fráze: "It's none of my business but the big fish said that the documentary is full of bullshit so they must have made it up..." obsahuje rovnou několik frazeologických elementů. Víte je všechny najít?

Orientovat byste se přirozeně měli na ta nejpoužívanější slovní spojení, které vám pomohou v komunikaci a také při porozumění textu. Skvělou možností na učení a nácviku frází jsou právě proto filmy a seriály.

Pokud patříte mezi pravidelné diváky, určitě víte o čem mluvím - anglické frazeologismy si při sledování oblíbené relace snadno osvojíte. Na internetu dokonce naleznete seznam nejlepších videí pro začátečníky a pokročilé.

https://brona.cz/nejlepsi-videa-v-anglictine-pro-zacatecniky-a-mirne-pokrocile/

Časem se vám některé anglické fráze dokonce začnou spojovat s konkrétním seriálem nebo postavou. Funguje to opravdu výborně - bavíte se, a přitom nenápadně vnikáte do tajů angličtiny.

Tak jak, jste připraveni "to hit the phrases?" (V pořádku, toto je vymyšlené. Frázi jsem odvodil od známé to hit the road - vyrazit na cestu, v tomto případě na cestu ke zvládnutím frází!)

Vzhůru do toho! :)

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!