Anglická slovíčka

Anglické slovíčka jsou úplným základem na zvládnutí jazyka. No kolik se jich musíte naučit? A jak se jejich učit? A kde je vlastně najít? To vše se dozvíte v tomto článku.

Hned na úvod si musíme říci nejdůležitější věc, která se týká anglických slovíček: to že jejich víte stovky, absolutně není zárukou, že víte i angličtinu.

Důležité totiž je, jaká anglické slovíčka se učíte.

Oxfordský slovník má zaznamenáno přes 170 000 anglických slovíček.

Řekněme, že z této obrovské kupy ovládáte 500 slovíček. Váš kamarád také ovládá 500. Jenže dokud on zatím studoval například jen slovní zásobu z letiště, hotelu a restaurace, vy jste se mezitím naučili přesně vybrané anglická slovíčka, které patří mezi ty nejpoužívanější.

Takže když přijde na zkoušku ohněm, v běžné konverzaci pochodíte mnohem lépe než váš kamarád.

Z toho důvodu je skvělé, pokud hned na úvod vašeho studia postupně zvládnete nejpoužívanější slova a slovesa. Podívejte se na tato čísla:

  • 1000 nejčastěji používaných slov, pokrývá až 72% napsané slovní zásoby.
  • Při počtu 2000 nejčastěji používaných slov se dostáváme na téměř 80% napsané slovní zásoby (Zdroj: The Brown Corpus, Francis and Kučera 1982).
  • Navíc stejných 2000 anglických slovíček pokrývá okolo 96% neformálního mluveného textu (Zdroj: Schonell, Meddleton and Shaw, 1956).

Sami tedy vidíte, že rozsah, jaký má vaše slovní zásoba, není tím nejpodstatnějším ukazatelem. Na to, abyste si vytvořili opravdu slušný základ na zvládnutí angličtiny vám postačí zmíněných 1000, nebo ještě lépe - 2000 slov.

No pozor! To, že se naučíte 2000 anglických slovíček z vás ještě Angličana neudělá. To by pak anglicky věděl asi každý, no ne? Důležité je i správné použití těchto slovíček v praxi.

Zde se tedy dostáváme k další otázce...

Jak se anglická slovíčka vlastně učit?

Tak jako všechny jevy, fráze či slova, nejlépe je učit se nová slovíčka v praxi. Tedy ne biflovat se jednotlivá slova odděleně, ale každé z nich si zkusit použít ve větě / větách.

Zkuste si slovíčko napsat a uvést ke němu několik příkladů na jeho použití. Čím běžnější věty budou, tím je i větší pravděpodobnost, že toto slovíčko jednou použijete přesně v tomto významu.

Vezměme si například sloveso bring - přinést.

Běžná věta, kdy slovo použijeme je např.: Could you bring this to me? Can you bring it? (Mohl bys mi to přinést? Můžeš to přinést?)

Sloveso bring si později budete vědět snadno zařadit - jakým má význam a jak jej použít ve větě.

Kde ty anglické slovíčka najdu?

Připravili jsme pro vás speciální seznam, ve kterém naleznete ty nejdůležitější anglická slovíčka v přehledné tabulce, kde si můžete označovat, které už víte. Stáhněte si ho zde: Angličtina pro samouky.

Tomuto tématu se věnuje i moje učebnice angličtiny Slovíčkárna, v níž se naučíte 500 nejdůležitějších slovíček inovativní metodou vyplňování.

Slovíčka, které jsou "JINÉ"

Angličtina je trošku záludná iv tom, že jedno slovo může ve větě nabýt i deset různých významů. I proto se učíme frázová slovesa (kdy se fráze ani nemusí dát logicky přeložit) a přesně proto je dobré, učit se slovíčka na příkladech, nebo přímo v praxi.

Kromě zmíněné mnohovýznamovosti (polysémie) si pozor třeba dát i na homografy, homofona a homonyma. Nelekejte se, určitě jste o nich už slyšeli. Zákeřné slovíčka, které se buď:

  • Stejně píší, ale jinak vyslovují (homographs)

Příklad:

lead /li:d/ (v, n) - s dlouhým i vyslovujeme slova spojená s vodění, např. sloveso vést zda podstatné jméno vodítko, stopa.

lead /led/ (adj, n) - s krátkým e však slovo lead znamená olovo

  • Stejně vyslovují, ale jinak píší (homophones)

Příklad:

right /rait/ - správný, pravý

write/rait/- psát

rite/rait/- rituál

  • Stejně píší, stejně vyslovují, ale mají úplně jiný význam - jedno slovo má tedy více významů (homonyms)

Příklad:

lean /li:n/ - První význam je štíhlý, hubený. Druhý význam je naklánět se, vyklonit se, opřít se.

fine /fain/ - První význam je dobrý, pěkný, jemný. Druhý význam je pokuta, pokutovat.

Tak vidíte, ne vždy se stačí naučit jedno slovo a věřit, si, že nějak ho už použijete. Mnohovýznamové slova proto můžete také zařadit do svého "základního balíčku", vůbec vám neuškodí pokud se na ně podíváte a ty najpožívanejšie se hned i naučíte. Vyhnete se takto mnohým, možná vtipným a možná i nepříjemným, situacím a nepochybně si také rozšíříte svou slovní zásobu.

Závěrem...

Jak vidíte, anglická slovní zásoba není to nejlehčí pod sluncem, ale zároveň to ani nepředstavuje při učení výrazný problém - pokud máte kvalitní materiál, se kterým se můžete začít učit.

Proto se neučte ze slovníku stylem - tento týden se naučím vše pod "A". Takové učení se opravdu nemá smysl.

Raději postupujte od těch nejpoužívanějších, přes anglické fráze a frázová slovesa a k nim postupně přidávejte i slovíčka z aktuální lekce, či tematického okruhu, který právě studujete. Na pevném základě se dobře staví, proto vám znalost těch běžných slovíček, velmi pomůže v dalším studiu.

A opravdu - zapomeňte na nudné biflování! Vyplňujte testy, hrajte se online slovní hry, nebo vytáhněte scrabble a zahrajte si ho anglicky. Výbornou pomůckou je také poznámkový blok, kde si zapisujete všechny zajímavé nebo neznámé slova, na které narazíte například ve filmu, písničce, či knize. A pokud si to chcete pořádně usnadnit, využijte inovativní techniku ​​postupného opakování, kterou najdete v našem kurzu Speaking Friends.

Se správnými materiály vás angličtina bude bavit!

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!