Anglická gramatika

Pro každého, kdo se jazyk někdy učil, je anglická gramatika přímo noční můra. Vždyť jak zvládnout všechna ta pravidla, výjimky a co je nejhorší – časy?! Prozradíme vám v tomto článku.

To, že gramatika je základem pro zvládnutí každého jazyka je sice pravda, ale trošku to upravme – anglická gramatika je základem pro správné a korektní ovládání jazyka. Takže pokud chcete vědět anglicky úplně dokonale, musíte se s tím poprat.

Pokud však chcete jen jednoduše rozumět a umět se domluvit, měli byste to brát s nadhledem. Protože gramatická drezúra vám může angličtinu akorát znechutit a podrazit vaši snahu o zvládnutí jazyka.

Jistě, bez těch nejdůležitějších gramatických jevů se neobejdete, ale v konečném důsledku bude vždy důležitější umět se v rychlosti vyjádřit.

Vždyť si jen vzpomeňte, jak to bylo ve škole – šprtali jsme se slovíčka, o život vyplňovali cvičení a když přišlo na souvislé převyprávění textu, většina z nás pohořela. Celé studium bylo postaveno na gramatice, ale jen málokdo věděl po skončení školy svou angličtinu i reálně využít.

Proto se dnes na toto téma zkusme podívat jinak – anglickou gramatiku nemůžeme zcela ignorovat, ale netřeba se jí nechat převálcovat. V opačném případě skončíte tak jako ve škole – testy sice zvládnete na výbornou, ale v praxi ten správný čas i tak nebudete vědět použít.

Krok 1. - zvládněte základy anglické gramatiky

V prvním kroku se podívejme na to, co by měly zahrnovat vaše základní gramatické schopnosti.

Anglická gramatika má celé kvantum různých jevů, časů a výjimek. Proto do toho neskočte jak do studené vody, ale nejprve se ujistěte, že máte jasno v tom nejdůležitějším.

Na začátek byste se měli zaměřit na:

 • základní sloveso to be (tvary, otázky a zápor) ve všech časech
 • modální pomocná slovesa (can, could, must, may, might, shall, will ) a s tím související podmiňovací způsob (should – měl by; would – byl by; could – mohl by)
 • Vazbu there is / there are, která se v angličtině používá velmi často, a k tomu přidejte i ukazovací zájmena – this, that, these, those, here, there
 • Množné a jednotné číslo
 • Použití určitého a neurčitého člena – a, an, the
 • Základní předložky – in, at, to, on
 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – a použití some, any, much, many
 • Frekvenční příslovce – always, never, usually, sometimes
 • A konečně slovesa:
  - do, make, have
  - rozkazovací způsob
  - pravidelná a nepravidelná slovesa
  - frázová slovesa
  - časy v angličtině

Na první pohled to vypadá, že je toho docela dost, ale nelekejte se! Na každý jev si vezměte tolik času, kolik potřebujete, nebo jej přeskočte a později se k němu vrátíte. Uvidíte, že čím bude vaše komunikační schopnost plynulejší, tím snadněji angličtinu gramatiku pochopíte ai se ji naučíte.

Krok 2. – rozběhnete se na cvičeních

Pro zvládnutí anglické gramatiky je nutné si ji procvičovat tvořením vět a vyplňováním cvičení. Díky internetu si dnes už víte sami najít množství zdrojů, které vám daný gramatický jev pomohou pochopit i procvičit.

V případě gramatiky je dobrou volbou koupit si i dobrou učebnici angličtiny. Při starém dobrém psaní perem se vám nové znalosti lépe dostanou pod kůži.

Zde se váš trénink ale zdaleka nekončí, nyní je čas na praxi.

Krok 3 – anglická gramatika v praxi

Řekněme, že jste důležitou anglickou gramatiku zvládli na teoretické úrovni. Vyplňování cvičení vám nedělá problém a máte pocit, že její použití už ovládáte skvěle. Abyste svou gramatiku prověřili na tom nejvyšším levelu, musíte ji začít používat. Je to přesně stejné jako při samotném studiu angličtiny. Musíte se odhodlat a mluvit, tedy vzít svou gramatiku mezi lidi.

Zde je samozřejmě ideální, pokud vás má kdo opravit, ale nic není ztraceno ani pokud jste samouk. S gramatikou se víte nejlépe sžít, když ji sledujete živě. Tedy filmy, videa, knihy, noviny, písničky... zkuste se příště zaměřit nejen na obsahovou, ale i tu gramatickou stránku textů.

Zapněte si titulky, otevřete knihu či noviny a sledujte stavby vět, používání předložek, časů, atd... Takto všechny nezáživné jevy pochopíte nejlépe. A zároveň se vám zaryjí do dlouhodobé paměti a ani nebudete vědět jak, ale brzy začnete používat celé anglické fráze zcela bez rozmýšlení. A to je přesně ten nejideálnější stav, který byste chtěli dosáhnout. Schopnost myslet anglicky.

Na to, abyste se naučili anglicky myslet, nejlépe zabírá delší pobyt v zahraničí. Když budete v anglickém prostředí a budete nuceni denně mluvit anglicky, zda chcete či ne, budete anglicky i přemýšlet a postupně se vám angličtina dostane pod kůži. Ale protože většina z vás se asi do Anglie žít nechystá, další možností je vytvořit si anglické prostředí doma.

Tedy opět – obklopit se angličtinou. Snažit se přinést do běžného života tolik angličtiny, kolik se vám jen dá. Anglické podcasty (zvukové záznamy) si můžete zapnout v autě, ve fitku, i cestou do práce. Místo slovenského rádia poslouchejte anglické a pokud se něco chcete naučit, najděte si videa s anglicky mluvícím lektorem. A tak jak vám bude téct do hlavy angličtina, spolu s ní se tam nenápadně dostane i anglická gramatika.

Je anglická gramatika opravdu tak důležitá?

To je opravdu tricky question (tedy záludná, rafinovaná otázka).

Jistě, bez zvládnutí základů gramatiky se angličtinu nikdy nenaučíte. No neučte se stylem: "Dokud nebudu vědět všechny časy, raději zůstanu ticho". Měli byste to brát přesně naopak – začít mluvit čím dříve a nebát se dělat chyby. Je přece důležitější vědět poskládat větu i když s chybami, jak mlčet s obavami.

Navíc platí, že mluvit víte naučit i bez anglické gramatiky, ale když se naučíte gramatiku, nenaučí vás to mluvit. Proto se učte přirozeně a jak se vaše komunikační angličtina bude zlepšovat, bude i pochopení a učení gramatiky mnohem snadněji.

Zato když své studium postavíte prioritně na gramatice, s největší pravděpodobností skončíte jako ve škole – testy na výbornou, mluvení na reparát.

Takže si to shrňme – anglická gramatika je při studiu důležitá, ale neměla by se stát vaším prvotním cílem. Dejte gramatice čas, poslouchejte, mluvte, trénujte a uvidíte, že postupně se stane vašim přátelům.

 
Speaking Friends je teď v akci na Slevomatu!