Как да учите ефективно

Когато чуем непознат език,той ни звучи като случайни срички. Не можем дори даразграничим къде започва една дума и къде свършва.Със сигурност Ви е познатотова усещане. Постепенноще започнем да се ориентираме и изведнъжщеразличим отделни думи. Когато продължим дасе срещаме с езикаи научимосновна лексика, изведнъж ще започнем да разпознаваме основнитесъществителни и глаголи.Все повече ще разбирате с изминаване на времето.

Когато общуваме на чужд език в различни ситуации (четене на книга или гледане на филм), нашият мозък започва да разбира как езикът функционира. Той запомня структурите, които се повтарят най-често. Не го правим съзнателно. Всичко се случва механично, защото природата ни е направила по този начин, за да можем да се ориентираме като деца в непознатия свят. Ние събираме информация от околната среда и надграждаме върху нея нови знания.

Най-добрият начин да учите

Много студенти се питат кой е най-добрият метод за изучаване на чужди езици. И как да продължим да се усъвършенстваме възможно най-бързо?

Нека обясним това с един пример. Представете си езика като една гора с различни пътеки, дървета и растения. Когато минавате през такава гора за първи път, няма да запомните много неща от нея. Ще се концентрирате върху това да не се загубите. Колкото повече вървите, толкова повече я опознавате. Ще опитвате нови пътеки, ще забележите най-интересните дървета и ще запомните необичайни растения.

Сега си представете, че първо сте описали всички дървета и всички пътеки, преди да влезете в гората. Възможно ли е да знаете колко информация има в гората? Вероятно ще се уплашите ако го осъзнатете и отново ще се фокусирате единствено върху това да не се изгубите.

А как ще бъде ако някой ви описва тези пътеки и дървета, след като минете през гората няколко пъти? Тогава със сигурност ще имате по-голяма представа. Ще си спомните по-лесно, че вече сте виждали такова дърво и ще го запомните за по-дълго.

След като отново влезете в гората, ще започнете да се наслаждавате. Вече ще знаете къде водят отделните пътеки и какви видове дървета и растения има. Колкото по-навътре влизате, толкова по-интересно ще става. Докато стигнете до точката, в която механично ще преминете през гората, без да мислите за това.

След това ще овладеете езика.

Бъдете в контакт езика възможно най-често

В училище се набляга на граматика, преди да сме имали истински контакт с езика. Това може да ни обърка. Езикът трябва да се опознава постепенно. Трябва да сме в контакт с него, преди да разбираме всичко. Това е процесът.

За да се овладее чужд език, трябва да влезне под кожата ни. Трябва да го разберем напълно. Когато това се случи, ще можем да изразим свободно нашите мисли и желания. За да разберем напълно езика, трябва да бъдем в контакт с него възможно най-често. Думите, граматиката и другите елементи на езика се съхраняват в нашата памет, без да го осъзнаваме. Чрез повтаряне на езика започваме да разбираме неговата структура, както бебе в люлка, докато само слуша.

Нуждаем се от правилно отношение към ученето за да успеем да овладеем чужд език. Без положително отношение ще се случва много бавно. Ученето не трябва да е забавно, но трябва да получаваме известно удовлетворение. Трябва да се наслаждавате на всяка нова дума, която научавате. Това е да се похвалим с разбирането на всяко ново изречение. Само тогава мозъкът ще се отвори напълно и ще започне да приема нова информация по-лесно.

Отнема време

Никой не се ражда научен. Хората, които владеят чуждия език, са инвестирали много време в това. Ако учите осем часа само един ден, няма да научите много. Но, ако учите половин час всеки ден през следващите две седмици, ще постигнете много по-голям напредък. Ученето не може да бъде забързано, отнема време.

Най-бързият начин да овладеете езика е когато многократно срещате еднакви изрази в различен контекст. Например, когато срещнем непозната дума в текста, мислим за нейното значение, но може да не я превеждаме по най-правилния начин. Но, когато я срещнем отново в друг контекст, ще можем да разберем по-точно какво означава. Също така, ще запомняме новите думи. Същото важи за фразите и граматическите структури.

Ето защо добавихме приключенската история, Cat Riston, в курса "Speaking Friends". Тя е написана така, че фразите да се повтарят през нарастващи интервали. Ползата на този подход е, че думите се запаметяват и студентите нямат проблем да разбират непознатите думи. Също така се повтарят думите и граматиката от другите секции на курса.

Излагайте се на чуждия език колкото е възможно повече. Забавлявайте се и си дайте време. Няма да осъзнаете как и ще се случи да започнете да разбирате и говорите :-)