Глаголни спрежения

На тази страница можете да упражнявате спрягането на глаголи на различни чужди езици. Можете да започнете, като изберете даден чужд език.

Инструкции относно спрягането на глаголи

Изучаването на глаголните спрежения и по-специално на неправилните глаголи е едно от най-трудните неща във всеки чужд език. Глаголите са много сложен елемент от езика, защото се използват за описване на това, което се случва. Те изразяват не само действието, но и лицето, което извършва действието, както и времето, в което се извършва съответното действие.

Ето защо е добре да имате ефективен инструмент, чрез който може бързо и лесно да упражнявате глаголните спрежения. Поради тази причина решихме да създадем тази страница, където може свободно да се упражнявате да спрягате глаголи на различни езици.

Функционира много просто. Първо изберете един от чуждите езици, на който искате да се упражнявате да спрягате глаголи. След това изберете времето на което искате да се упражнявате. По отношение на английския език има само един вид, който е неправилни глаголи на английски език. На другите езици можете да изберете едно или повече времена, като кликнете върху тях.

След това изберете глаголите, които искате да упражните, и системата ще Ви подготви серия от упражнения, в които ще спрягате всички форми на избраните глаголи за всички лица в избраните времена. Упражненията, които попълвате грешно, ще бъдат запаметени от системата и ще можете да ги повторите.

В случай, че попълвате глаголите чрез клавиатурата, натиснете Enter, за да преминете към следващото упражнение. Ако натиснете Enter два пъти последователно, системата ще премине към друго упражнение независимо дали сте завършили глагола или не.


Ние смятаме, че този инструмент ще Ви помогне да подобрите глаголните си. Ако този инструмент ви е полезен, Ви молим да го споделите във Facebook, за да достигне до възможно най-много хора и да им помогне, както на Вас.